Seksjonsleder Endringer i gravferds- og kirkelov Departementets forslag til endringer i kirkeloven og gravferdsloven er nå ute på høring. Departementet har lagt vekt på å styrke respekten for avdødes religion eller livssyn. Tros- og livssynssamfunn likestilles ved seremonier når nye gravfelt åpnes. Det foreslås at det skal etableres et kontaktforum for de ulike tros- og livssynsamfunn i den enkelte kommune. Fagforbundet er høringsinstans med svarfrist i midten av oktober. TB Tidlig innsats mot skolefrafall Hver tredje elev som begynner i videregående skole, fullfører aldri skolegangen. Innsatsen for å redusere frafall bør settes inn allerede i barnehagen, påpeker forskere. Dette er bakgrunnen for at kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS har gitt Norsk institutt for oppvekst og aldring, Nova, og Rambøll Management Consulting i oppdrag å utarbeide en kunnskapsoversikt og en presentasjon av tiltak som kan redusere frafallet i skolen. Når en ungdom slutter på skolen, er dette sluttpunktet i en prosess som kan ha begynt mange år tidligere, påpeker Novaforsker Sabine Wollscheid. Hennes gjennomgang av forskning på området viser at Konferanser • «For deg som jobber med integrering» 8. og 9. november på Sørmarka. • «Barnevern i barnehagen» 5. og 16. november i Oslo. Meld din interesse til Fagforbundets fylkeskrets i ditt fylke. tiltak må settes inn allerede i førskole- og barneskolealder. Disse tiltakene bør blant annet omfatte styrking av språk og leseferdigheter som er grunnlag for senere læring. For den enkelte ungdom er konsekvensene store ved å falle ut av utdanningsløpet. Sett fra et samfunnsøkonomisk ståsted er konsekvensene like alvorlige: økte utgifter til trygdeytelser, og mangel på faglært arbeidskraft. KS-heftet «Tidlig innsats» er ment som en inspirasjon til alle landets kommuner som skal ta tak i frafallsproblemene. I tillegg til kunnskapsgrunnlaget presenteres også gode eksempler på hvordan det jobbes med tidlig innsats i et utvalg norske kommuner. TB NM i yrkesfag Yrkes-NM går av stablen på Lillehammer i midten av oktober. I barne- og ungdomsarbeiderfaget stiller lag fra Hordaland, Rogaland, Oppland, Sør-Trøndelag og Oslo. TB Konkurranse, men ikke for amatører Om en måned er det klart for Yrkes-NM på Lillehammer. Yrkes-NM arrangeres hvert annet år og gir unge under 23 år mulighet for å konkurrere innenfor sine fag. I år vil nærmere 30 fag gjennomføre yrkeskonkurranser på Lillehammer 18.– 21. oktober. Jeg er særlig spent på ungdommene som skal konkurrere i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er Fagforbundet og Seksjon kirke, kultur og oppvekst som har tatt initiativet til at det blir en egen konkurranse for akkurat dette faget i yrkes-NM. Fem lag er meldt på konkurransen. I år kommer det lag fra Oslo, Oppland, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag. I tillegg til barne- og ungdomsarbei- Jeg synes dette er en svært god mulighet til å synliggjøre og profilere de ulike fagene, og særlig barne- og ungdomsarbeiderne. derfaget er også helsefagarbeidere påmeldt. Disse er som kjent også fra Fagforbundets organisasjonsområde, og det blir spennende å følge disse ungdommene også. Jeg synes dette er en svært god mulighet til å synliggjøre og profilere de ulike fagene, og særlig barne- og ungdomsarbeiderne. Det gir dessuten anledning for Fagforbundet til å vise at vi er opptatt av faget og lærlingene, og det gir muligheter for verving. I 2008 deltok barne- og ungdomsarbeiderlærlinger på yrkes-NM for første gang. Hvert lag bestod av to lærlinger, og de viste at det er fullt mulig å ha en god og seriøs konkurranse innen faget. På samme måte som ved en fagprøve, skulle lagene planlegge, gjennomføre og evaluere oppgaver i forhold til barn og unge. Jeg anbefaler alle å følge med på yrkes-NM og heie fram «sine» lag. Det er viktig å vise hvor dyktige disse ungdommene er og hvor viktig selve faget er for at barn og unge skal sikres en god og trygg oppvekst. Derfor er yrkes-NM viktigere enn mange andre norgesmesterskap. METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 9/2010 Foto: Titti Brun fbaargang2010 fbseksjonKIR