PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Distribuert med Fagbladet MØTE MED BLODRIK OG MORA HANS På scena står damer med raude kinn og raude kapper. Publikummarane har òg fått kapper på. Nesten alt er raudt. Det er fordi Blodrik har kome på besøk. TEKST OG BILDE: TOYNI TOBEKK nr. 5 2010 © Åslaug Sniltsveit fbaargang2010 fbseksjonKIR