Oss Jubilanter i Gloppen Fagforbundet avd. 297 Gloppen holdt årsmøte der 17 medlemmer skulle ha nål for 25 års medlemskap, men bare fire hadde anledning til å delta. Fra venstre: Karin Aaberg, Bjørg Skarstad, Henny Sægrov, Margunn Rygg fra Fagforbundet Sogn og Fjordane som delte ut nål med diplom og blomster, samt Synneve Jubileumsmarkering i Vågsøy Fagforbundet avd. 239 Vågsøy har delt ut 25-årsmerke til ni medlemmer, og et medlem fikk LOs 40-årsmerke. De fikk også overrakt hver sin diplom og en rosebukett. Rosa-Lind Furnes, Anne Ruth Gotteberg, Britt Anne Solibakke og Ole Sætren hadde ikke anledning til å komme, og har fått utmerkelsen tilsendt i posten. Foran fra venstre: Aslaug Eldevik Blålid, Linda Lågeide, Berit Iversen, Reidar Myren, Sigfrid Våge og 40-årsjubilant Gunnhild Seljenes Solheim. Tekst: Turid Strand Hallingdal og Numedal klarte det igjen Gloppestad. Tekst: Bjørg Skarstad Jubilanter i Midt-Norge Fagforbundet Flatanger har hedret Ola Jørgen Sivertsen med 40 års medlemskap i LO og Elsa Stamnes med 25 år i forbundet.    Tekst: Sissel Skorstad Fra venstre fylkesleder Mildrid Finnehaug i Fagforbundet Nord-Trøndelag, jubilant Elsa Stamnes og leder Sissel Skorstad i Fagforbundet Flatanger. Fra venstre fylkesleder Mildrid Finnehaug i Fagforbundet Nord-Trøndelag, jubilant Ola Jørgen Sivertsen og leder Sissel Skorstad i Fagforbundet Flatanger. Fagforbundets avdelinger i Hallingdal og Numedal arrangerte kurs for alle sine tillitsvalgte i vår. Dette var det tredje året på rad, og hele 80 tillitsvalgte deltok. Temaet for disse dagene var samhandling mellom avdelingene/arbeidsgivere og tillitsvalgte/hver enkelt ansatt. Her kom det forslag som å ta vare på hverandre, komme med innspill til arbeidsgiver, ha en åpen dialog med sin leder, sine tillitsvalgte og verneombudene og å sette HMS, IA-avtalen og I-bedrift på agendaen ved alle anledninger. Rune Roalkvam fra KLP orienterte om den nye AFP-avtalen og om KLP, Terje Nordal fra Nav snakket om den nye IA-avtalen, og rådgiver Else Sandberg fra Fagforbundets kompetansesenter orienterte om lønnsoppgjøret og holdt et langt foredrag om ansettelse og spørsmål rundt det. Tekst: Magne Fluto 62 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR