Nr. 9 2010 > For medlemmer i Fagforbundet Droppet ut – hanket inn Arianna tilbake på skolebenken Side 8 Forsidefoto: Anita Arntzen    > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fotoreportasjen: Drammensbadet – Norges største Side 40 Verdimåler for planleggere Side 30 fbaargang2010 fbseksjonKON