– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få se noen fra Norge her! Sabah Julil Magid (35) lyser opp i et stort smil når han møter Fagbladet i Nord-Irak. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE SMed livet på vent abah Magid har fått følge med en    Misforsto utlendingslov lokalt ansatt i Norsk Folkehjelp    Sandefjord kommune lot Sabah fortsette i for å komme seg forbi veisperrin-    jobben mens anken på asylavslaget ble gene på den tre timer lange bil-    behandlet, helt til utlendingspolitiet troppet Retur av irakiske flyktninger Ifølge UDI har 363 irakere hittil i år benyttet seg av et frivillig returprogram til Irak. Politiets utlendingsenhet opplyser at per 1. september er 98 personer tvangsutsendt til Irak så langt i år. Tvangsretur strider mot ønskene til selvstyremyndighetene i Nord-Irak, som støtter seg til FNs vurdering av sikkerhetssituasjonen. – I Kirkuk er det for eksempel eksplosjoner og angrep mot kurdere og uskyldige sivile. Vi kan ikke tvinge folk til å være i områder som ikke er sikre, sier Kawa Mahmoud, talsperson for den kurdiske regionalregjeringen, til NRK. turen mellom den kurdiske hovedstaden Erbil til Sulaymaniyah, der Norsk Folkehjelp har kontor. Han spør etter fagforeningskameratene i Norge. Han savner dem veldig, og ser stadig på Norge som hjemme. Sabah kom som kurdisk flyktning til Sandefjord året før den amerikanske invasjonen i Irak. Hans eldre bror var forfulgt på grunn av aktiv motstand mot Saddam, men greide å flykte til Norge. Sabah ble innkalt til politiet og fikk valget: Å få broren hjem, eller gå i politiets tjeneste. Han hadde bare én ting å gjøre: Å rømme selv. Under flukten var han gjemt i en lastebil, fra land til land til han kom til Norge i juli 2002. Han søkte asyl, og med Fagforbundets hjelp fikk han etter noen år fast jobb i Sandefjord kommune. Han fikk bruk for utdannelsen sin som sosiolog, og var en godt integrert miljøarbeider i kommunen da UDI avslo asylsøknaden hans. opp, og norsk rett fastslo at dette var lovstridig. For å ha misforstått utlendingsloven, fikk kommunen en bot på 40.000 kroner. Sabah ble straffet med utvisning fra Schengenområdet. En stor underskriftskampanje, interpellasjon i Stortinget og brev fra Fagforbundet til daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen om en mer human asylpolitikk, førte ikke fram. Sabah ble fratatt muligheten til å brødfø seg selv, samtidig som norske myndigheter erkjente at de ikke kunne sende ham hjem til Irak, fordi det var for farlig. Sabah tok selv avgjørelsen og reiste fra Norge. – Det var ikke lett. Jeg hadde ingen anelse om hvordan livet ville bli, sier Sabah når vi møter ham på irakisk jord. Møter sine Sabah landet i Nord-Irak i januar 2009. – Jeg var både glad og trist. Å møte mor og søster var kjempekoselig. De hadde savnet meg veldig. Og jeg hadde savnet dem. Men hodet mitt var i Norge: Ville det bli mulig å komme til Norge igjen? På flyplassen var også hans forlovede, Dilan (28). Hun ventet på ham i seks år. – Vi er gift nå, smiler Sabah. Etter tilbakekomsten, bodde Sabah først i hjembyen Kirkuk i tre–fire måneder. Så flyttet han og Dilan til Erbil, hovedstaden i den delvis selvstyrte kurdiske regionen. Moren ble også med. – Jeg ville ikke la mor være igjen alene. Det er for farlig for henne. Vi bor sammen i Erbil nå, sier han. Sabah har sett mennesker bli revet i filler. Skrekken sitter i kroppen. Bomber, drap og kidnapping preger beskrivelsen han gir av hjembyen Kirkuk. – Barn blir kidnappet av kriminelle. Dersom foreldrene ikke betaler for å få dem tilbake, blir de selv drept, forteller Sabah. Han ønsker å dra tilbake til Kirkuk når SABAH-SAKEN • Kurdiske Sabah Julil Magid kom til Norge som flyktning i 2002. • Fast jobb som miljøterapeut i Sandefjord kommune fra 2005 og medlem av Fagforbundet. • Fikk avslag på asylsøknad, og kommunen ble dømt for brudd på utlendingsloven • Sabah reiste til Kirkuk i Nord-Irak i januar 2009. 14 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON