Hva skal jeg velge? Tikk. Takk. Klokka går mot 2011 og den nye omleggingen av pensjonene – til et system de færreste forstår. Men umulig er det ikke. Dette er valgene for deg med offentlig tjenestepensjon som er født før 1963. Husk at systemet belønner deg for å stå i jobb. Tekst: TITTI BRUN Det er alle valgene som virker forvirrende. Fra og med neste år kan du selv velge hvor mye og når du vil ta ut folketrygden. Folketrygdens sluttsum er lik; det er når du velger å slutte i lønnet arbeid som blir avgjørende for hvor mye du får å rutte med som gammel. OBS! Hvis du begynner å ta ut pensjon før 67 år, så gjelder ikke 66 prosent fullt ut. Tenk deg at du har en folketrygdkake på tre millioner kroner. Det får du hvis du har jobbet i 30 år og sluttlønna er på knapt 300.000 kr. Hvis du går av ved 62 år, blir det en lavere årlig sum fram til du er 80 år enn hvis jobber fram til du er 67 år, og så begynner å spise av kaka. Valget er tre millioner delt på 18 år (166.600 kroner), eller 13 år (230.700 kr). Først og fremst; for deg med offentlig tjenestepensjon, endres ikke reglene for AFP. Den muligheten forsvinner ikke med det første. Du har ingen hast med å ta den avgjørelsen. Offentlig tjenestepensjon gir fortsatt ca. 66 prosent av sluttlønn hvis du har 30 års opptjening. Fra 62 år kan du velge: Folketrygdens alderspensjon. Da kan du jobbe hvor du vil og så mye du vil ved siden av. OBS! Da gjelder ikke 66 prosent-regelen fullt ut. AFP. Den blir redusert i forhold til arbeidsinntekt hvis du tjener mer enn 15.000 kr (som i dag). Det er ikke mulig å ta ut AFP i offentlig sektor og folketrygd samtidig. Fra 65 år kan du velge: Å gå av med tjenestepensjon, dersom du har særaldersgrense 65 år. Da kan du jobbe så mye du vil i privat sektor (uten offentlig tjenestepensjon). Du kan ta ut delpensjon. Eller: Du kan fortsette i lønnet arbeid uten å ta ut pensjon. Da får du lønn, fortsetter å bygge opp tjenestepensjonen fram til 67 år, og sparer opp folketrygdkaka.    > Fagbladet 9/2010 > 17 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON