Illustrasjonsfoto: colourbox.com Med offentlig tjenestepensjon kan du gå av med 66 % av lønna ved Ordliste Levealdersjustering Er avhengig av hvilket år du er født og forventet levetid for ditt årskull. Summen på pensjonen blir ikke lavere. Men den holder ikke takt med lønnsutviklingen. Økende levetid vil gi litt lavere pensjonsutbetaling. Pensjonsregulering Hvis lønnsutviklingen er på 5 prosent, så får du bare en økning på 4,25 prosent. Pensjonsgrunnlaget Er vanligvis din sluttlønn. Offentlig tjenestepensjon: En bruttopensjonsordning som sikrer en samlet pensjon på minst 66 prosent av lønn ved full opptjening, som er 30 år. Særaldersgrense: Særaldersgrensene beholdes. Mulighet til å gå av med full pensjon hvis din alder pluss tjenestetid er 85 år. Samordning: Bruttopensjonen samordnes med folketrygden. Hvis du har begynt å ta ut folketrygd før 67 år, spiser du noe av grunnlaget, og da kan samlet pensjon bli lavere enn 66 prosent. AFP er uendret for dem med offentlig tjenestepensjon, og veldig forskjellig fra den i privat sektor. 65 år. Da har du to valg:    Årsinntekt: 335.000 Folketrygd fra 65 år Årsinntekt: 291.000 Lønn 62    65    67 193.000 Årsinntekt: 291.000    Lønn Årsinntekt: 184.000 Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd Årsinntekt: 200.000 Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd Årsinntekt: 166.000 samordnet Årsinntekt: 200.000 Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd Alder: 60 80 80 Årsinntekt: 66% 65    67 Årsinntekt: 316.900 Folketrygd    Offentlig tjenestepensjon Folketrygd fra 67 år    Lønn Alder: 60    62 Årsinntekt: 193.000 fra 62 år Folketrygd Alder: 60    62 Årsinntekt: 291.000 Folketrygd fra 67 år Alder: 60    62 Lønn 65    67 65    67 80 80 Fagbladet 9/2010 > 19 Med særaldersgrense 65 år: Med særaldersgrense 60 år: fbaargang2010 fbseksjonKON