Fagbrevet dokumenterer kompetansen og vil kunne ha betydning, for eksempel i forhold til avansement og uttelling ved lokale lønnsforhandlinger.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Greit med sluttpakke Rådmenn har ikke annet valg enn å slutte dersom de kommer i konflikt med politisk ledelse. Derfor er det naturlig med sluttpakke, mener Fagforbundets Yngve Øhrbom. Side 28 ˇ€‹ Verdiarv Verdensarvstatusen utfordrer verdidebatter, som for eksempel utbygging av vannkraft. Geiranger kommune ser for seg ei grønnere framtid. Side 32 ˇ€‹ Penger viktigst? Konsernmodellen og bruk av lønnsomhetsregnskap for helsetjenester tvinger fram en prioritering mellom mer eller mindre lønnsomme pasientgrupper, mener Fanny Voldnes. Side 36 Verdifullt kulturlandskap Gran kommune har etter 20 års arbeid fått på plass hensynssoner for kulturlandskapet i sin kommuneplan. Slik har kommunen definert verdier det er viktig å ta vare på. Side 30 Fagbladet 9/2010 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonKON