Trivsel skal holde folk på jobben Fredrikstad kommune ønsker å satse mer på å holde folk på jobben. Det skal få sykefraværet i kommunen ytterligere ned. Kommunen har god erfaring med å følge opp sykmeldte medarbeidere og få dem raskt tilbake i arbeid igjen, ifølge nestleder i Fagforbundet Fredrikstad, Aud Thorvaldsen. Nå ønsker kommunen å gå et steg videre og tilrettelegge forholdene best mulig slik at folk ikke blir sykmeldte. – Vi er positive til at kommuneledelsen ser på nye måter å holde fraværet nede på, sier Thor- valdsen. Hun understreker imidlertid at det er viktig å se på helheten i dette, slik at ingen opplever at noen får tilrettelagte oppgaver, mens andre opplever at de må slite på samme måte som før. – Vi må ha en åpenhet og trygghet rundt dette som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Meningen er at folk skal komme på jobb fordi de trives med arbeidsoppgavene og med kollegene sine. Da har vi oppnådd noe positivt, sier hun til Fagbladet. Lønnsomt – Vi har en tradisjon for å se på dem som er borte, og så ser vi SATSER: Fredrikstad kommune vil tilrettelegge arbeidsforholdene for å få ned sykefraværet. ikke dem som gjør en kjempejobb hele tiden. Vi har lært at det er viktig å se på arbeidshverdagen til de som er på jobb, og ikke bare å fokusere på dem som er sykmeldt, sier spesialrådgiver i arbeidsmiljøutvikling, Tove Kolstad Solberg, til NRK Østfold. Trygt – Jeg tror enda flere vil velge å gå på jobb, selv om de ikke føler seg helt på topp en dag, hvis arbeidsdagen kan tilrettelegges slik at de kan bidra med så mye de klarer. – Jeg håper også vi skal klare å komme dit at det oppleves trygt å fortelle at arbeidskapasiteten av og til ikke er hundre prosent, og at kollegene stiller opp for hverandre i et trygt og godt fellesskap. Da har vi kommet veldig langt, sier Aud Thorvaldsen. Tekst: PER FLAKSTAD Ny avtale for tannhelsesekretærer Overvåkes på jobb Tannhelsesekretærene har fått en ny mønsteravtale med samme minstelønnssatser og generelt tillegg som i kommunal sektor. Det vil si at alle får et generelt tillegg på minst 7100 kroner fra 1. mai, eller 2,1 prosent av grunnlønn hvis dette er mer enn minstebeløpet. I tillegg skal det gis et tillegg på 2500 kroner fra 1. mai som kom- pensasjon for lokale forhandlinger. Matpengesatsen er økt til 78 kroner. Dermed er begynnerlønn for stillinger uten krav om særskilt utdanning på 239.800, mens topplønn etter ti år er 306.000. For stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende, er begynnerlønna 279.200 og topplønn etter ti år 335.300. PF Seks av ti arbeidstakere i Norge blir overvåket på jobb. Bare 40 prosent av arbeidsplassene har retningslinjer som regulerer overvåkningen. Det viser en fersk rapport som forskningsstiftelsen Fafo har utarbeidet på oppdrag fra LO. Under halvparten av arbeidstakerne har gitt individuelt samtykke til overvåkningen, slik loven forutsetter ved bruk av elektronisk overvåkningsverktøy. Den økte bruken av ulike former for elektronisk overvåkning bekymrer LOsekretær Trine Lise Sundnes. Hun vil ha et tydeligere regelverk. – Konsekvensene kan være at arbeidsgiver bruker de opplysninger som fins registrert på deg i en konfliktsituasjon. I sin ytterste konsekvens kan det få betydning for arbeidsforholdet ditt, sier Sundnes til NRK.    MoS Stor interesse for økonomimaster Et nytt kull på 23 studenter tar fatt på det treårige masterstudiet i offentlig finans- og økonomiforvaltning på Høgskolen i Hedmark. Studiet er kommet i stand etter initiativ fra Fagforbundet i samarbeid med Høgskolen på Rena. Fagforbundet bevilger årlig over en million kroner til drift og utvikling av dette masterstudiet. Studiet passer for alle med økonomi- og budsjettansvar i offentlige virksomheter.    MoS Fagbladet 9/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonKON