Vill og vakker verdensarv Turistbåten fra Hellesylt til Unescos verdensarvområde Geiranger er smekkfull av turister som syns det hele er «So fantastic». Kommunene har fått en utfordrende arv å ta vare på. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL Hvert år kommer rundt 600.000 turister til Geiranger for å oppleve snødekte fjelltopper, fossefallene De syv søstre, Friaren og Brudesløret, fjordgårder som klamrer seg fast på berghyllene og en dypblå fjord. Masseturismen, aggressiv helikoptertrafikk og cruisebåter på tungolje gjør at en annen type turisme etterlyses, og et større statlig engasjement rundt verdensarvstatusen savnes. Universell verdi – Den menneskelige påvirkning på områdene har vært skånsom. Utenfor tettbebyggelsen har det ikke vært vesentlige tekniske inngrep mellom snaufjell og fjære. TURISTMAGNET: Katrin Blomvik, direktør for Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv håper at Miljøverndepartementet kommer på banen i form av kompetanse og forskning på bærekraftig, grønn turisme. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er et av de største urørte fjordlandskapene i Norge, forklarer Katrin Blomvik, direktør for Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv. Geiranger er et ungt verdensarvområde, og Blomvik sier at de har forpliktet seg til å ta vare på en arv som har en krevende områdeforvaltning. Store deler av området er vernet etter naturvernloven. Det er et kriterium for å stå på Unescos verdensarvliste. Etter ti års arbeid med nominasjonsprosessen, ble Vestnorske fjordlandskap endelig innskrevet for fem år siden i Durban. – Det er ingen enkel sak å bli verdensarvområde. Ingen visste helt hva dette kom til å bli. Blomvik sier det har vært en lang vei å gå fra hun var den eneste ansatte for fem år siden til hun nå deler fagfeltet med tre andre på fast basis. – Vi bor i distriktsnorge og bygger opp et kompetansesenter på verdensarvproblematikk. En unik mulighet for små bygdesamfunn i og omkring verdensarvområdet. Verdensarvstatusen har gitt oss den faglige bekreftelsen på at området er unikt og spesielt. Vernes for framtida 180 rene naturobjekt står på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv. Disse områdene skal vernes for framtidige generasjoner. – Vårt område har hatt få tekniske inngrep i form av kraftutbygging eller kraftlinjer. Her er det veier som snirkler seg fram i terrenget. Nettopp at området i stor grad er uberørt av tekniske inngrep, blir framhevet som unikt. I tillegg til at det bor folk i områder innenfor verdensarvgrensene til fjordlandskapet. Seks kommuner og tre fylkeskommuner ligger innenfor verdensarvområdet, og mange interesser skal samarbeide. Noen mener at vernestempelet har brakt med seg mange begrensninger. Verdensarvstatusen utfordrer verdidebatter, som for eksempel utbygging av vannkraft. Slike 32 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON