Seksjonsleder VIL HA INNFLYTELSE: Fra venstre veileder Ingrid Teigen, Nav-Hurum, leder av Faggruppe Nav, saksbehandler/veileder Venke Anny Nes, Nav-Vegarshei og spesialkonsulent Øystein Pedersen, Nav-Gamle Oslo. Vil forbedre Nav Rapporten fra ei ekspertgruppe om å bedre Nav sitt virkeområde, var tema da Faggruppe Nav møttes i Fagforbundet 16. august. Arbeidsdepartementet har hatt en ekspertgruppe i sving for å se på forholdet mellom NAV-kontor og forvaltningsenheten og vurdere oppgave- og ansvarsfordeling i Nav. Statsråd Hanne Bjurstrøm vil vurdere alle innspill og komme tilbake til forslagene til ekspertgruppa i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. Faggruppe Nav har medlemmer som selv arbeider på Nav-kontor. De vil ha et ord med i laget når forbundet gir sine innspill til statsråden Det er viktig at Nav opp- rettholder ressurser og stillinger. Ikke alle kan gjøre bruk av nett. Mange vil fortsatt ha behov for personlig veiledning, påpeker faggruppa. Mulig Nav-nettverk Faggruppe Nav er også opptatt av en skikkelig kartlegging av medlemmer på Nav-kontorene. – Det er viktig at fagforeningene bruker de kodene som er opprettet for å registrere ansatte. Faggruppa vurderer å ta initiativ til et Nav-nettverk og er helt avhengig av korrekte medlemslister, sier konsulent Karin Lund i Seksjon kontor og administrasjon. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Personalkonferanse på Lillehammer Seksjon kontor og administrasjon og Høgskolen i Lillehammer inviterer til en to dagers gratis konferanse om personaladministrasjon 12.–13. oktober på Lillehammer. Konferansen tar opp arbeidsmiljø, etikk og relasjonskompetanse. Seksjonen dekker deltakeravgift og måltider, men reise og eventuelt opphold må den enkelte påkoste selv eller arbeidsgiver/lokal fagforening. Målgruppe er personalmedarbeidere, ledere, rådgivere, tillitsvalgte, studenter og andre interesserte. MoS IKT-konferanse på Hønefoss Seksjon kontor og administrasjon forbereder en konferanse om IKT på Høgskolen i Buskerud på Hønefoss 3.–4. november. Temaer blir bl.a. åpne løsninger og virtualisering.    MoS Fagbrev – en ubenyttet mulighet Utdanning og kompetanse er et kjerneområde for Seksjon kontor og administrasjon. Vi arbeider for å bygge opp en yrkesfaglig forståelse og mulighet for kompetanseheving på alle utdanningsnivå. Mange av våre medlemmer har videregående opplæring, men uten å ha fag- brev i kontor- og administrasjonsfaget eller IKT-servicefag. I praksis utfører disse medlemmene de samme oppgavene som en fagarbeider. Fagbrevet dokumenterer kompetansen og vil kunne ha betydning, for eksempel i forhold til avansement og uttelling ved lokale lønnsforhandlinger. De av våre medlemmer som har lang praksis, kan gå opp til fagprøven som praksiskandidat i det enkelte fag på bakgrunn av realkompetansevurdering. Vi oppfordrer dem det gjelder til å ta dette skrittet. Realkompetansevurdering passer Fagbrevet dokumenterer kompetansen og vil kunne ha betydning, for eksempel i forhold til avansement og uttelling ved lokale lønnsforhandlinger. blant andre for dem som har yrkespraksis, men ingen formell utdanning eller har yrkespraksis og utdanning, men mangler dokumentasjon. Praksiskandidatordningen er lovfestet i opplæringsloven, og Fagforbundet har laget et eget hefte som heter «Realkompetansevurdering gir nye muligheter». Mye av arbeidet skjer i faglige råd som er nedsatt av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar aktivt i det arbeidet som omhandler «våre» fag. Det handler om å utvikle kvaliteten i fagene og fange opp trender og utviklingstrekk slik at de dekker arbeidslivets, samfunnets og den enkelte fagarbeiders behov for kompetanse. GERD EVA VOLDEN Seksjonen jobber for at arbeidsgiverne skal lage rekrutteringsplaner for lærlinger, og vi applauderer alle tiltak som bidrar til kvalifisering av voksne ansatte til fagarbeidere. I tariffoppgjøret oppnådde vi at KS skal sette av inntil 30 millioner kroner til opplærings- og kvalifiseringstiltak på fagarbeiderområdet. Det er viktig at våre tillitsvalgte står på for at arbeidsgiveren søker KS om midler. 38 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON