Debatt om de ansatte er organiserte eller ikke. • Det hevdes at arbeidsplanen ikke utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte eller fagforeningen. Vi har aldri hatt noen tillitsvalgte på Ammerudlunden. Men vi opererer med ønsketurnus for alle ansatte, slik at de i stor grad får jobbe når de selv ønsker, noe de er svært godt fornøyd med. • Det hevdes at daglig leder ropte opp og ville prate med de ansatte som hadde pratet med Fagforbundet når de hadde stand på sykehjemmet. Dette er ikke riktig. Ansatte som var bortom standen til Fagforbundet da de var på Ammerudlunden har, etter å ha lest artikkelen, kontaktet meg og stilt seg uforstående til hvor Fagbladet har fått dette fra. • Det hevdes videre at de som melder seg inn i Fagforbundet, mister alle godene sine. Dette er også feil. Vi har flere ansatte som er med i Fagforbundet. Disse har akkurat de samme godene som alle andre. På våre andre sykehjem, hvor vi har et fungerende tillitsvalgtapparat, har de også akkurat de samme godene som på Ammerudlunden. Bård Kristiansen, direktør Adecco Helse AS MIDTØSTEN Krig og forbrytelser Noam Chomsky skriver i boka «Makt og terror» (Oktober 2003) om den forbløffende dobbeltmoralen som rår når det gjelder Israels okkupasjon av palestinsk land. Grusomheter er det bare når det rammer Israel, ikke naboene. Jeg forundres til stadighet over løgnene og historieforfalskningen som kristenfundamentalistene kommer med når det gjelder Israels okkupasjon av palestinsk land, det landet som Israel har okkupert det meste av i 60 år og ødelagt resten. I 2001 var det et møte i Genève som behandlet den fjerde Genevekonvensjonen. Her påpeker de at praktisk alt det USA og Israel gjør i de okkuperte områdene er illegalt, og definerer det som alvorlige krigsforbrytelser. Dette betyr, skriver Chomsky, at den amerikanske og israelske ledelsen burde vært rettsforfulgt jf. Nürnbergprosessen etter andre verdenskrig. USA og Israel er pådrivere for dødsskvadroner og destabiliser- ing i svært mange land. I tillegg har de våpen nok til å utslette verden. De driver med andre ord statsterrorisme. Statsterroristene utsletter alle de ikke liker eller som kommer i veien for dem; fra fagforeningsfolk/ledere i Sør-Amerika til mennesker som blir tilfeldig arrestert i Afghanistan. Norge er ingen uskyldig part i dette. Gahr Støre er for boikott av Hamas, og er med på å opprettholde blokaden av Gaza. Til og med språket endres for å legitimere dagens virkelighet. Da jeg gikk på barneskolen fra 1955, var det Palestina som var det store landområdet og hvor Israel bare var små områder. Jeg husker godt det kartet. At Israel har klart å bli en apartheidstat som behandler deler av sine innbyggere verre enn de hvite sørafrikanerne gjorde, kunne ingen tro da.Blokaden av Gaza er illegitim og ble forsøkt brutt av en nødhjelpsbåt. På båten til Gaza myrdet de mennesker som sov, de ble skutt i pannen eller i ryggen. I internasjonalt farvann. Dette er vanligvis beskrevet som piratvirksomhet. Israel gir som vanlig blaffen, bryter alle regler, og etterpå skylder de på dem de skadet og myrdet. Hamas vant for øvrig valget på Gazastripen. Hva ville vi sagt om Europa ikke godkjente norske valg og gikk til blokade av oss om eksempelvis SV eller Rødt vant et Stortingsvalg? Eller om tyskernes okkupasjon av oss under andre verdenskrig ble anerkjent av den vestlige verden slik Israels okkupasjon blir? SKJEMAVELDE Tidkrevende ordninger Jeg vil gjerne dele noen erfaringer med Fagbladets lesere. Dødsfall kommer ofte litt brått og ubeleilig. Min mann døde for noen måneder siden, ikke helt uventet, men likevel overraskende. Jeg trodde jeg hadde oversikt over hva som måtte ordnes i etterkant, men der tok jeg feil, selv om begravelsesbyrået tar seg av mange praktiske ting. Bankkontoen til avdøde blir sperret så snart dødsfallet blir meldt til myndighetene, ofte samme dag eller dagen etter dødsfallet. Man kan levere inn regninger vedrørende begravelsen til banken og få dem betalt fra avdødes konto hvis det Brit Lien TARIFF Sats på pleierne Jeg har vært hjelpepleier i snart 28 år, de siste ti årene hovedsakelig som nattvakt. Jeg syns det er på tide og kreve litt høyere tillegg for oss som går natt. Det er faktisk ingen ekstra tillegg for de som arbeider fra kl. 22 om kvelden og hele natta. Det er til og med bestemt at nattillegget skal slutte kl. 07, selv om vakten mange steder går til 07.30 og 08.00. Da får vi vanlig timelønn. Jeg mener det koster mye mer av et menneske å gå våken hele natta, enn å jobbe seinvakt. Likevel har vi det samme tillegget, altså tillegget som blir gitt fra kl. 17 til 24. Hvis en vil bevare rene nattvakter, syns jeg at forbundet snart bør tenke på dette. Det bør være et ekstra tillegg fra f.eks. kl. 24. Jeg kan vel umulig være alene om å mene dette? En annen ting som det jobbes for nå, er jo at videreutdanning/kompetanse gir et obligatorisk lønnsløft. Dette bør være fastsatt av forbundet, og ikke noe vi må søke om ved lokale forhandlinger. Der er det sjelden penger igjen i potten til hjelpepleierne, og hva har en å løfte seg etter når en har hatt samme jobben i ti år og maks ansiennitet er der for lengst? Det hjelper sjelden at arbeidsoppgavene blir mer ansvarsfulle. Bare vi får god nok opplærling, virker det som om alt av sykepleiefaglige oppgaver kan gjøres av oss, til hjelpepleierlønn. Gjør nå dette rettferdig for alle, det vil føre til mer engasjerte og arbeidsvillige ansatte. Det er så mange flinke helsearbeidere, og det er viktig at dette er noe som prioriteres. Mvh M 50 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON