SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. er dekning. Men hva med alle løpende utgifter hvis gjenlevende ikke har egen konto? Ingenting kan ordnes før skifte/uskifteattesten foreligger, og det kan ta tre"seks uker. Da begynner arbeidet. Jeg hadde åtte skifte-/uskifteattester. Det var for lite for å varsle skatteetat, bank, forsikringer, Nav, posten, livspoliseorganisasjoner osv. Noen brev kom i retur fordi de trengte flere opplysninger. Jeg er pensjonist og mottar egen pensjon, men jeg har ennå ikke fått oversikt over hva min framtidige pensjon blir. Overføring av leilighet/hus, bil, forsikringer, osv. må ordnes. Det tar litt tid og krefter å finne ut av hva som virkelig har hendt. Der vi bor, er det bare ett begravelsesbyrå. Og i en slik situasjon orker man ikke å ringe eller reise rundt for å få prisoverslag. Utgiftene til byrået ble drøyt 21.000 kroner. I tillegg kommer utgifter til blomster, kirkeverge, forsangere og musikk, samt festeavgift for gravsted. Enke ORGANISASJON Forbundsadvokatene ivaretar rådmenn Norsk rådmannsforum er en interesseorganisasjon for rådmennene. Ifølge deres internettside er deres hovedinteresse å gi faglige tilbud av høy kvalitet og veiledning i spørsmål omkring ansettelsesforhold. Deres ambisjon er å gi rådmennene innsikt, inspirasjon og de beste forutsetninger for å lykkes i stillingen. Men det understrekes at forumet ikke er en fagforening. Dette synes temmelig opplagt når man leser noen av rådene som gis. Under linken konflikthåndtering og oppsigelser, så fremkommer det at det er viktig å skaffe seg en dyktig advokat dersom man får problemer i arbeidsforholdet, eller blir sagt opp. Dette er et allment kjent og godt råd til de fleste som kommer i slike situasjoner, men jeg kan være enig i at det er desto viktigere for stillingskategorier som rådmenn i og med at disse sitter som øverste administrative ledere og bør ha en god og erfaren fullmektig, gjerne en advokat, til å representere seg i arbeidskonflikter som tidvis er temmelig kompliserte. I samme moment står det også følgende: Mange rådmenn har meldt at de har vært skuffet over hva fagforeningenes advokater presterer  ikke så rart tatt i betraktning at de ikke har hatt særlig mange rådmannsavganger, om noen. Skaff deg en dyktig advokat som kan disse sakene godt. Forumet hjelper deg gjerne med valg av advokat.ª Jeg tviler ikke på at Norsk Rådmannsforum har gode kontakter med advokater som har tatt saker for rådmenn tidligere, og som dermed har skaffet seg erfaring med denne type konflikter/oppsigelser. Disse advokatene er sikkert også opptatt av å holde god kontakt med forumet. Men det overrasker meg at forumet vinkler budskapet sitt om fagforeningsadvokater på den måten det gjør. Hos Forbundsadvokatene i Fagforbundet har vi flere av landets beste advokater innen arbeidsrett. Det å finne gode løsninger i vanskelige arbeidssituasjoner  også for rådmenn  dreier seg for det første om å kjenne jussen godt innen det arbeidsrettslige området, men det er kanskje vel så viktig å være en erfaren advokat som vet hvorledes man kan forhandle frem gode sluttpakker etc. Det å få bistand av en god fagforeningsadvokat, som kjenner kommunesektoren, gir en stor fordel i slike saker. I Fagforbundet er vårt hovedarbeidsområde nettopp arbeidsrett rettet mot kommunene, i motsetning til mange andre advokater som har sitt erfaringsfelt spredt innen en rekke juridiske områder, og dermed ikke er så dreven til å håndtere rådmennenes saker. Fagforbundet har 345 aktive medlemmer i sin Landsforening for rådmenn og andre ledere. De siste 2,5 årene har forbundsadvokatene hatt en god del rådmannssaker som er blitt løst med gode resultater. I enkelte tilfeller har rådmennene hatt arbeidsavtaler med kommunene som har gitt et dårlig forhandlingsutgangspunkt. Dette arbeider vår rådmannsforening med å få bedret, og et tiltak kan være at rådmannen også får advokatbistand i ansettelsesfasen. Men å påstå at fagforeningsadvokater ikke vet hvorledes man fremforhandler en god avtale og ivaretar en rådmann på beste måte i en oppsigelsessituasjon, vil jeg påstå at er direkte feil, i hvert fall dersom man er medlem av Fagforbundet. Thrine Skaga, leder for Forbundsadvokatene FAGFORBUNDET HORDALAND Seksjon Helse og Sosial FATTIG OG RIK 6. oktober 2010 kl. 18.00 19.30. STED: Egget, Studentsenteret i Bergen, Parkveien 1 på Nygårdshøyden. Temakveld ved professor Kjell Underlid, HiB som vil gi oss et nærbilde av norsk fattigdom. Hvordan enkeltmennesker opplever sin fattigdom. Hva følger med fattigdommen? Professoren har skrevet flere bøker som er nyttig for helse- og sosialarbeidere, miljøarbeidere og andre som jobber med mennesker og fattigdom til daglig. Påmelding kursweb Fagforbundet Hordaland. Innen 27. september 2010. Temakvelden er gratis og åpen får alle. Spørsmål kan rettes til seksjonsleder Sigrun Bøe Perez, tlf. 470 28 230 eller e-post: sigrun.boe.perez@fagforbundet.no Fagbladet 9/2010 > 51 fbaargang2010 fbseksjonKON