Kjemper Overveldende ja i uravstemning De medlemmene som tok seg bryet med å stemme, svarte et overveldende ja til tariffoppgjøret i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Uravstemningen gjelder blant annet de som arbeider i ideelle organisasjoner, private sykehjem, legekontorer og sykehus, samt medlemmer som er ansatt ved folkehøgskoler. Deltakelsen var gjennomgående lav. Mellom 20 og 25 prosent av de stemmeberettige avga stemme. Blant de som sa sin mening, var det et overveldende ja til det anbefalte resultatet med mellom 93 og 100 prosent. Grunnen til den lave deltakelsen kan være at resultatet ble sendt ut rett før sommerferien, men det var nødvendig for å overholde fristene som partene var enige om, og for at de ansatte skal få ny lønn og etterbetaling så raskt som mulig etter ferien.    PF for jordløse Guatemala trenger en jordreform, sier fredsprisvinner Rigoberta Menchu og roser Fagforbundets innsats for jordløse Mayaindianere. Rettighetsaktivisten Rigoberta Menchu er gjest i Tinn kommune etter invitasjon fra ordfører Turid Opedal. På en pressekonferanse i anledning besøket, får Fagforbundet i Telemark anerkjennelse for sitt store solidaritetsprosjekt i Monte Cristo. Her har fagforeningene samlet inn midler til forsamlingshus, barnehage og kvinnesenter i samarbeid med Norad. – Guatemalas største problem er skjev jordfordeling. Jorda kon- VENNSKAP: Fredsprisvinner Rigoberta Menchu var nylig gjest i Tinn kommune for å feire tiårsjubileum for vennskapssamarbeid. Fra venstre koordinatorer for Fagforbundets prosjekt i Monte Cristo Miguel Utreras og Adrian Jacinto, fylkesleder Vidar Stang, Tinn-ordfører Turid Opedal aktivist Steinar Miland. trolleres av en håndfull familier. Vi trenger modeller for utvikling av jordbruk og lokalsamfunn. Derfor er det viktig å promotere gode prosjekterer som i Monte Cristo, sier fredsprisvinneren fra 1992. Hun røper at hun nå stiller seg i spissen for et nytt parti som vil ha slutt på undertrykking av Mayabefolkningen. – Vi ønsker et ikke-rasistisk samfunn, et godt menneskelig liv for alle og en økonomisk utvikling i balanse med naturen, sier Rigoberta Menchu til Fagbladet. Besøket har sammenheng med tiårsjubileet for samarbeidet mellom vennskapskommunene Tinn og Retalhuelu i Guatemala. Les mer på fagbladet.no Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Medlemsportalen er åpnet – Medlemmene er Fagforbundet, og jeg er fornøyd med at de nå får sine egne medlemssider på nettet, sier Jan Davidsen. – I dag er de fleste medlemmene aktive nettbrukere, og jeg tror at mange vil benytte seg av medlemsportalen – både for å hente informasjon og for å gi tilbakemelding til forbundet. Fra 15. september kan alle medlemmer som ønsker det registrere seg på http://medlem.fagforbundet.no/ og derved få tilgang til sin egen nettside med informasjon som er mer målretta og relevant enn den de får på de vanlige nettsidene til forbundet. Du skal enkelt kunne finne opplysninger om medlemskapet ditt, om hvem som er dine tillitsvalgte og om fagforeninga di. Lønn og tariff er viktig for alle, og i portalen finner du blant annet hovedavtalen og din egen hovedtariffavtale. Du kan endre opplysninger om deg sjøl, for eksempel adresseendringer. I tillegg tilbyr vi yrkesretta sider hvor du på sikt kan finne relevante kurs og aktiviteter – spesielt for deg og din yrkesgruppe. – Vi håper at portalen vil bedre medlemstilbudet og forenkle kommunikasjonen mellom medlemmene, tillitsvalgte og forbundet, sier Davidsen. Vi er avhengige av tett kontakt og av å vite medlemmenes synspunkter og holdninger om de sakene vi arbeider med. Dette blir spennende, sier Davidsen og oppfordrer flest mulig til å registrere seg og benytte medlemsportalen. Les mer på www.fagforbundet.no Tekst: informasjonssjef TONE ZANDER Fagbladet 9/2010 > 7 fbaargang2010 fbseksjonSAM