Tema: Frafall i videregående skole Ny start for Arianna Arianna ga blaffen. Hun skulket skolen, ruset seg og sloss. Mors tårer, høylytte krangler og advarsler fra profesjonelle var til ingen nytte. Arianna strøk i de fleste fag og droppet ut av skolen. Nå er det ny giv med skole og jobb. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ANITA ARNTZEN I familien Gonzalez hyggelige stue ånder fred og fordragelighet. Fargerike blomster og familiebilder forsterker inntrykket av at her holder en harmonisk familie hus. Men for ett år siden var det andre tilstander her. Når mor Adriana løp av gårde på jobb, lå datteren og sov. Ikke så ille det kanskje, siden Adriana som renholder begynner tidlig. Verre var det at Arianna som regel også sov når mor kom hjem fra jobb.  Jeg var så fortvilet, og så bekymret for hvordan det skulle gå, sier Adriana Gonzalez og sender et kjærlig blikk mot sin 17årige datter Arianna. Alle skal med Nesten alle norske ungdommer som går ut av grunnskolen (96 97 prosent) begynner i videregående opplæring. Og slik vil politikerne ha det. Det er et uttalt mål at flest mulig elever skal begynne i videregående. Problemet er at en av tre som begynner, ikke fullfører utdanningsløpet, og skolefolk, politikere og forskere klør seg i hodet: Hvordan skal frafallet reduseres? Det er vel ikke slik at hver tredje norske ungdom er et håpløst tilfelle? SLUTT På KRANGLINGA: En slitsom periode er over for sarpsborgfamilien Gonzalez. For et år siden var det skulking og krangling. Nå er Arianna i full fart med skole og jobb, og mor Adrianas bekymringer for datteren er over. Frafall koster Prisen for frafall er høy  både for den enkelte og for samfunnet. Unge som ikke fullfører videregående opplæring, er oftere arbeidsløse, sosialhjelpsmottakere og uføretrygdede enn andre grupper. De samfunnsøkonomiske kostnadene er enorme. Beregninger gjort av Vista Analyse viser at frafallet fra ett årskull koster sam- funnet 160 millioner i året  og de presiserer at dette er et forsiktig anslag. (Basert på at to prosent av årskullet er utenfor utdanning, jobb eller militærtjeneste.) Lønnsomt å bruke penger å bruke penger på å få jenter som Arianna til å fullføre skolegangen, er derfor en god investering. Satt opp mot millionene et menneske i jobb bidrar med til samfunnet, er det for småpenger å regne om det offentlige bruker penger på for eksempel ekstraundervisning, barnevernsinnsats eller Navs kvalifiseringsprogram. Uansett  løsningen ligger ikke bare i penger. Som arbeidsminister Hanne Bjurstrøm uttalte på Velferdskonferansen i mai i år:  Hadde vi visst at frafallsproblemet kunne løses med penger, er jeg sikker på at Stortinget hadde bevilget disse pengene. Vendte det døve øret til Det manglet ikke på advarsler da Arianna begynte å skulke skolen i 10. klasse, og enda flere ble det da skulkingen økte på da hun begynte i videregående. Etter hvert droppet hun helt ut av skolen. Festing og det Arianna i dag kaller dårlige venner, var alt som betydde noe.  Jeg fikk vondt i hodet av alle som maste på meg; mamma, bestemor og ekskjæresten min. Vi kranglet hver eneste dag.    > 8 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM