Uten internasjonal solidaritet kan ikke en lokal fagforening nedkjempe en arbeidsgiver med ressurser på størrelse med en liten nasjon.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Gulbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Kamp om søpla Det var billigere å sende søpla til Sverige enn å bruke den i egne fjernvarmeanlegg. 1. oktober fjernes forbrenningsavgiften i Norge. Side 29 ˇ€‹ Beredt for framtida Kranfører Rune Aalvik løfter dobbelt så mye gods i dag som for åtte år siden. Larvik havn har kapasitet til enda fire ganger mer. Nå skal mer gods fraktes sjøveien. Side 32 ˇ€‹ Frå land til sjø Regjeringa vil mellom anna redusere avgiftene for å få meir av godstransporten over frå veg til sjø, skriv statssekretær Vidar Ulriksen i fokusartikkelen. Side 36 Gammel og moderne Brannmannskapene har flyttet tilbake til Sagene brannstasjon. Den er blant landets eldste, og har blitt renovert til å fremstå som i 1914. Men det er bare utenpå. Side 30 Fagbladet 9/2010 > 27 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2010 fbseksjonSAM