Samferdsel og teknisk Gaoppå VARSLER RETTSSAK: Usaklig, mener Fagforbundet om oppsigelsen av en renovasjonsarbeider i Avfallsservice as. Fikk sparken etter GPS-overvåking Nylig fikk Jørn-Roar Rollstad e-post fra sin arbeidsgiver Avfallsservice AS med beskjed om at han var oppsagt etter 19 år i selskapet. Fagforbundet er innstilt på å kjøre oppsigelsen helt opp til Høyesterett om nødvendig. I mai, ble fem sjåfører truet med oppsigelse fordi de ifølge ledelsen hadde tatt for lange pauser, og dermed førte opp overtid som de ikke hadde krav på. Avfallsservice AS begrunnet dette med opplysninger fra GPS-systemet i avfallsbilene. – Vi er rystet, og mener oppsigelsen er usaklig. Dette er en sak vi vil ta helt til topps om nødvendig, det vil si opp til Høyesterett, sier rådgiver ved Fagforbundets kompetansesenter i Tromsø, Tor Inge Hoaas, til Nordlys. Trusler De ansatte ved Avfallsservice som er blitt truet med oppsigelse, har hele tiden bestridt påstandene fra ledelsen. De mener det ikke er tatt hensyn til hvor lang tid det tar å flytte seg fra søppeldunk til søppeldunk, og at alt er tolket som pause. I tillegg skal det ha vært store problemer med GPSene. Etter hva Nordlys erfarer, skal mange av GPSene nå være fjernet fra bilene. Ikke overvåket Advokaten til Avfallsservice AS, Anne Marie Due, mener det ikke er riktig at Jørn-Roar Rollstad ble utsatt for ulovlig overvåkning. – GPS ble innført for å skaffe seg et navigasjons-, administrasjons- og kundebehandlingssystem. Det registreres ingen opplysninger om enkeltansatte i forhold til hvem som har kjørt hvor eller i hvilken hastighet. Det som registreres, er primært tømming av avfallsdunker, og det er noe renovatørene legger inn selv, sier hun til NRK. Tekst: PER FLAKSTAD konkurranse- utsette Nittedal kommune ville så gjerne sette kommunens veivedlikehold ut på anbud. De ga opp. Det ble for dyrt. Høyre og Frp fikk gjennomslag for å konkurranseutsette kommunens veivedlikehold. 400.000 kroner ble brukt til å utarbeide anbudskravene, men da prisen fra beste tilbyder kom, steilet politikerne. Den var på 90 millioner kroner. – Vi ble lurt – Det er helt uaktuelt å bruke 90 millioner kroner. Vi har ikke økonomi til noe slikt, sier ordfører Tone T. Johansen (Frp) til Fagbladet. Politikerne lot Nittedal kommunalteknisk avdeling få beholde veivedlikeholdet. Det provoserte tilbyderen Oslo Vei AS. De klaget, og framholdt at Nittedals eget tilbud ikke tilfredsstiller kravene i anbudet. – Vi føler oss direkte lurt, sier administrerende direktør i Oslo Vei AS, Arnt Rønning. 16. august gir Nittedals politikere ham rett, men avlyser samtidig hele anbudskonkurransen. Oslo Vei AS vil vurdere å følge saken videre. Sløser rått – Det er trist at det sløses vekk så mye penger og tid på å fastslå det vi allerede visste, kommenterer hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Nittedal, Janne Olsen. Tilbudet inkluderte investeringer og vedlikehold av utstyr. – Det har i lang tid vært manglende vilje til å investere i kommunens eget tekniske utstyr. Nittedal har blitt styrt bevisst mot konkurranseutsetting og avvikling av egen virksomhet, sier hun. Tekst: OLA TØMMERÅS 28 > Fagbladet 9/2010 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonSAM