vognhallene, ler stasjonssjef Dag Skaseth. De som bygde stasjonen i 1914 var nemlig så forutseende at de bygde hallen stor nok til biler – selv om det tok sju år før de fikk den første. – Opp gjennom tidene ble vedlikeholdet utført av brannmannskapene selv mens de hadde frivakt. Det var ymse med håndverkskunnskaper, og lavt vedlikeholdsbudsjett. Etter nesten hundre år bar bygningen preg av det. Den var i elendig forfatning, forteller Skaseth. Valgte rehabilitering For tre år siden fantes to alternativer: Å flytte mannskap, utstyr og biler ut av det gamle bygget og selge stedet, eller full rehabilitering fra grunnmur til pipe. «HJEMME» IGJEN: Øyvind Haugerud, Anders Sønstelid, Dag Skaseth og Freddy Høynes er imponert over brannstasjonen sin etter seks måneder med full rehabilitering. – Jeg er glad det ble rehabilitering. Bygget er vernet, har en lang historie og lever best videre som brannstasjon, mener Skaseth. I vinter rykket håndverkerne inn og brannmannskaper ut. Så fulgte seks måneder med ekstremoppussing i regi av Riksantikvaren. I mai måned kunne mannskapene ta stasjonen i bruk igjen. Topp moderne Det var en fornøyd gjeng som kom «hjem». – Alt er omgjort innvendig. Nå er stasjo- nen like funksjonell, praktisk, komfortabel og topp moderne som en splitter ny brannstasjon, sier Skaseth. Han viser oss rundt til badstua, soverom, nye toalett og bad, og det som både han og brannmennene hevder at må være landets beste treningsrom. – Det er en helt annen verden å jobbe på denne stasjonen i dag, istemmer mannskapene. Som i 1914 Men utvendig røper de gamle murveggene lite om de nye tidene innvendig. Alt er tilbakeført til 1914, med pinlig nøyaktighet. Riksantikvaren har sørget for tidsriktig murpuss med korrekt farge, ventiler er LANDETS BESTE: Verken brannmester Dag Skaseth eller mannskapet er i tvil; de har fått landets beste trimrom. skjult og blikkpiper er fjernet. Bygget framstår sommeren 2010 nøyaktig som i 1914. Innvendig er et moderne ventilasjonsanlegg bygd inn på høyloftet, men uten et eneste synlig rør. Og ikke minst; nå er brannstasjonen brannsikret. Sprinkelanlegg og brannsikre dører er installert i alle etasjer. Mannskapet behøver ikke lenger å frykte melding om brann på sin egen stasjon mens de er på utrykning. Det skjedde faktisk for noen få år siden. SAGENE BRANNSTASJON • Opprinnelig Sagene brandstation. • Den første brannslukningstjenesten på Sagene holdt til i Maridalsveien 87. Mannskapet bodde i én leilighet, håndkjerrene var i vognskjulet i bakgården. • I 1872 flyttet stasjonen til Sagveien 23. Der ble det leid lokaler av Hjula Veverier i 42 år. • I 1912 bevilget Oslo bystyre 120.000 kroner til å bygge dagens Sagene brannstasjon i Sandakerveien 58A. • Stasjonen har vært i kontinuerlig drift siden den ble innviet i 1914. • Kun Halden brannstasjon (1911) er eldre enn Sagene brannstasjon og i fortsatt drift. Fagbladet 9/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonSAM