DOBBELT: Det lastes og losses dobbelt så mye i dag som for ti år siden. Men kapasiteten er ytterligere fire ganger høyere. I tillegg er nye losforskrifter ute på høring, og 1. januar trår finansieringsbiten i den nye havneloven i kraft. – Den nye havneloven synliggjør hvor mye tjenestene i havna koster og hva som er avgifter til staten. Det vil gi rom for større konkurranse, kommenterer Jonas. Steget inn i framtida De to siste åra har Larvik havn tatt solide steg inn i framtida. Med ny havn, større kaier og nye terminaler blir det losset og lastet som aldri før. Kranfører Rune Aalvik begynte for ti år siden. – I dag losser vi dobbelt så mye som den gangen, forteller han. Da Aalvik begynte, losset de 22.000 TEU (Twenty-foot equivalent units). I dag går 55.000 TEU gjennom havna. Men den potensielle kapasiteten er ytterligere fire ganger høyere enn dette. Større enn Oslo havn. – Vi har et potensial som kan dekke behovet så langt inn i framtida som vi kan se, sier havnesjef Jan Fredrik Jonas. Raske endringer Rune Aalvik og havnesjefen gir Fagbladet en omvisning på den nesten ferdigstilte nye Larvik havn. Allerede nå er endringene store. De slår begge fast: – Båtene har blitt større. Hvis de båtene som anløper Larvik havn i dag, skulle ha lagt til for to år siden, så hadde vi hatt et kjempeproblem. SJØTRANSPORTPROSJEKTET • Oppdrag: Å kartlegge hva som skal til for å få mer gods transportert på sjøen. • Setter hovedfokus på sjøtransportens konkurranseevne. Skal tenke nytt og bryte etablerte mønstre innenfor transport. • Skal gi et samlet innspill fra interesseorganisasjoner, rederier og havner til Nasjonal transportplan 2014–2023. • Styringsgruppa skal legge fram sin rapport i oktober. Den vil inneholde konkrete tiltak for hvordan lykkes med sjøtransport. • 19 havner deltar direkte i prosjektet. • Prosjektet støttes og finansieres av Kystverket, Norsk Havneforening og Norske Havner. I tillegg deltar LTL (Logistikk- og transportindustriens Landsforening) med sin kompetanse. Mange havner Norge har 67 havner for sjøtransport. Det er et unikt antall i verdenssammenheng. Til sammenlikning betjenes det sentrale Europa av åtte havner. Det er ikke flere enn hva som fins rundt Oslofjorden. Skyter fart Sjøtransporten er tilbake på 2008-nivå etter nedgangen i 2009, på grunn av finanskrisa. Havner over hele landet melder om omsetning langt over fjorårets. I Oslo havn ble det i juni satt ny rekord. Oslo havns kaier på Sjursøya og Ormsund ekspederte i alt 12.264 enheter. Konkrete forslag Styringsgruppa i Sjøtransportprosjektet jobber med en rapport som skal komme med konkrete forslag til tiltak for å styrke sjøtransporten. Rapporten vil bli lagt fram på Transport- og logistikkmessen på Gardermoen 17.–19. oktober. I tillegg arrangerer Fagforbundet havnekonferanse på Kiel-ferga 21.–23. september, der Sjøtransportprosjektet blir presentert. Les mer Statssekretær Vidar Ulriksen skriver om regjeringens framtidsplaner for sjøtransporten i Fokus side 36–37. 34 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM