ber den dansende mannen om å roe seg litt ned. Mannen bare ler, og fortsetter. En annen mann kommer bort til meg. Han er helt overbevist om at jeg er en ufo. Han er helt sikker på, sier han, at jeg kom hoppende ut av teven som en ufo hjemme hos ham kvelden før. – Ja vel, kamerat, sier jeg, og smiler tørt. Inne på biblioteket myldrer det av barn som leser, leker og snakker med de ansatte. Flere av barna bor trangt i senterets blokker, og finner seg godt til rette blant bøker og tegneserier. Det hviskes om at alt skal flyttes til Bjørvika, og at biblioteket skal bli borte. Det er en bekymringsfull tanke. Tøyen endrer seg med byutviklin- gen. Det som før var en mastodont av brun mur, begynner å våkne til en ny virkelighet. For det som skjer i Bjørvika, med opera, hovedbibliotek og nytt Munchmuseum, kommer til å få ringvirkninger østover. Grønnsakshandleren har ingenting å frykte. Norges største Navkontor med 600 ansatte er på plass. Skattedirektoratet finner snart veien hit med 900 ansatte til. De vil etter hvert være med på å danne grunnlaget for et levende senter. Men hva forbindes med levende? Hva gjør et område godt for beboerne og de ulike kulturene som lever på Tøyen? Byutvikling handler om integrering, om samfunnsansvar, like mye som økonomisk vekst og kommersielle tiltak. Næringsvirksomheten bringer med seg mange ansatte til Tøyen. Men de fleste forsvinner etter endt arbeidsdag. Tøyenbefolkningen blir, og hva er igjen til dem når kontorene og butikkene stenger? Universitetet planlegger veksthus ved botanisk hage. Hva som skjer med Munchmuseets lokaler, er ennå usikkert. Dragkampen om Tøyens framtid er i gang. Forhåpentligvis skjer det en utvikling som sørger for at Tøyen kan ønske alle velkommen til en unik bydel med store variasjoner og med synlige, åpne møteplasser. Det er ingen steder i byen du finner et så stort mangfold av mennesker som på Tøyen. La bydelen bli en attraksjon på linje med Bjørvika. Det hadde vært noe, det. MANGFOLD: Tøyen er en unik bydel i Oslo. Fagbladet 8/2010 > 53 Foto: Olav Urdahl/Scanpix fbaargang2010 fbseksjonSAM