Kryssord Gåtefull Sensuell Kunne Norsk forfat. Donerte Ustyrlig Herske Handlekraft Pluss Skjønn Avta Kjas Utstå Stivne Sorg Bakke Etterlyst Utmattet Bort Lystre Hermod © 259 12-2009 Fugl FN Påfyll Organ Fugl Knippe Bøyning Uorden Artikkel Flatemål Kvarte Krigsskip Person. pron. Gravferd Luxemburg Bekk Spania Langsom Bekreft -else Skjerpe    Rein Enslig Grus Pike navn Forsøk Ankla-    mål ger    Mynt fork. Løp Pike navn Bivåne Sy Oppsikt Synke Kjennskap Avsondret Skjells -ord Beslått Fugl Åme Lære Pike navn Gutte navn Makelig Leve-    Hud- Berette regel Omgang sykdom T ekke Kjøretøy Retning Lengde- Kan Legemsdel Bedrag Over Utsuge Løsningen på kryssord nr. 9 må være hos oss innen 5. oktober! Merk konvolutten med «kryssord nr. 9» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET VINNERE av kryssord nr. 5 G    B SVEISER REGN KVELDENE RAR L    E    E    D    S    B    R    E    V I NE E LAGER D DR TRI NN E PAVE REELL PARTNER ERESYL NEI UVENN O TURID DEG TNSIGENSDVEI FORNUFT LYSERE A MØ RIE O STEIL NERVØS MISSROEGASSIK T SUMME LED KRENKE MEIERI ILE D A RIER T E GEMYTT SPREDT Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: BjørgOpland 7770Flatanger Lilli Hofsten Pettersen 3739 Skien Audun Skrede 4823 Nedenes 56 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM