Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Veteraner på Sørmarka Fagforbundet inviterte til to veteranopphold som ble arrangert på Sørmarka Kurs- og konferansesenter i juni. Anne-Britt Weum og Torill Hamborg var to dyktige konferanseledere fra Fagforbundet, Anne-Britt og Torill ledet veteranene trygt gjennom en uke med tettpakket program. Det ble historie, kultur og sosialt samvær, bl.a. med båttur i Haldenvassdraget, spasertur på Veteransamling 1 Veteransamling 2 Operataket og busstur til Fredriksten festning. På Sørmarka ble kveldene brukt til sosialt samvær, dans og allsang. På programmet sto også et besøk i Fagforbundets lokaler med lunsj. Veteranene fra begge samlingene sender en hilsen og takk til forbundet vårt – Fagforbundet for at dere tar vare på oss pensjonister på en slik fortreffelig måte. Takk! Påfyll for pensjonister Fagforbundet Hordaland sitt Pensjonistutvalg avholdt i mai en to-dagers konferanse for 42 pensjonisttillitsvalgte og uføre medlemmer. Presentasjonsteknikk sto på programmet, og Sigmund Olsnes holdt et engasjerende foredrag hvor han evnet å få fin dialog og meningsytring med deltakerne. Etterpå var det gruppearbeid med «bli kjent»-samtaler, og hver deltaker forberedte seg til å presentere seg selv og til å snakke i 3–5 min om et valgfritt tema – både i gruppen og i plenum. Dette ble en god læringsprosess for mange, og alle deltakerne gjennomførte oppgaven på en god måte.    Tekst: Atle Lerøy Heder og ære i Hattfjelldal Fagforbundet Hattfjelldal har hedret to 25-årsjubilanter og tre 40 års jubilanter. Jubileet ble høytidelig markert på årsmøtet. Bak: leder Ann Karin Bøasæter og hovedtillitsvalgt Bente Sørmo. Foran Jorunn Sivertsen, Ingeborg Ingebrigtsen og Ingrid Sæteren. Ragnhild Grandaunet og Agnes Granefjell var ikke til stede. Tekst: Geir Arne Aasen 40-årsjubilanter I juni hadde Oslo Sporveiers Tekniske Arbeidslederforening gleden av å tildele to av medlemmene LOs 40-årsmerke med diplom til Kristian Bråthen (t.v.) og Viktor Langseth. Styret i foreningen ønsker samtidig å rette en stor takk til Fane 2-ansvarlig i Oslo, Elin Vinje. Hun var behjelpelig med å rette opp en feilregistrering på Bråthen. Under markeringen fikk Kristian sitt rettmessige 40-årsmerke etter 49 års medlemskap.    Tekst: Arnt Olsen Fagbladet 9/2010 > 61 fbaargang2010 fbseksjonSAM