Siden sist GLEDENS DAG: 29.september ble Fagforbundets barneby i Angola offisielt åpnet. Fagforbundets barneby åpnet Arbeidslivets leseløft Bokpakka med barneboka Vaffelhjerte, romaner, poesi og tegneserier kan komme til arbeidsplassen din. Helt gratis. Det er en del av arbeidslivets leseløft. Først ute av Fagforbundets medlemmer er arbeidsplasser i Kristiansand, Høyanger, Førde og Stjørdal. Der får arbeidsplassene som deltar en bokhylle med bøker og lydbøker av blant annet Roy Jacobsen, Cecilia Samartin, Karl Ove Knausgård og Tom Egeland. De omkring 15 titlene er tenkt som første byggestein i et arbeidsplassbibliotek. Arbeidslivets leseløft er et av prosjektene i forbindelse med leseåret 2010. Tariffpartene i arbeidslivet har fått fem millioner kroner fra Kulturdepartementet for å øke leselysten – ikke minst blant voksne arbeidstakere som leser lite. Arbeidsplassene får også tilbud om forfatterbesøk, og oppfordres til å utvikle et samarbeid med det lokale biblioteket. Bokpakka og forfatterbesøk kan være starten også på andre aktiviteter som lesekurs eller lesesirkler. Tekst: TITTI BRUN LESELYST: Med støtte fra Kulturdepartementet skal voksne arbeidstakere få lettere tilgang på litteratur. 19 representanter fra Fagforbundet fikk oppleve åpningen av Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola. Den norske delegasjonen ble anført av Stein Gulbrandsen fra Fagforbundet og generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, Svein Grønnern. – Heltene her i dag er dere fra Fagforbundet som har finansiert denne barnebyen, sa Norges ambassadør i Angola, Jon Vea, under åpningen. Han er full av beundring over innsatsen fra forbundets medlemmer. Også Svein Grønnern understreket Fagforbundets enorme innsats i sin tale. – Dette er et enestående eksempel på hva en sterk, norsk organi- sasjon som Fagforbundet kan få til med lokal grasrotmobilisering. Dette engasjementet viser seg i dag i dette fantastiske prosjektet. I tillegg til å finansiere byggingen av barnebyen, har Fagforbundets medlemmer og ansatte bestemt seg for å ta på seg ansvaret for driften av barnebyen i Huambo. Tekst: KARI-SOFIE JENSSEN Bergen privatiserer kommunerevisjonen Det borgerlige byrådsflertallet i Bergen kommunerevisjonen. Brudd på hovedavtalen, mener ansatte. Måten dette har skjedd på, er et klart brudd på hovedavtalen mellom LO og KS, sier tidligere revisjonssjef Rolf Kalvø. valgte ble varslet på forhånd. – Jeg syns det er ufint. Det er ikke slik saker som angår de ansatte i en kommune skal behandles på. Det ligger nedfelt i hovedavtalen at tillitsvalgte skal orienteres, sier leder Lillian Vangberg i Fagforbundet Bergen. Onarheim, begrunner forslaget med ønsket om uhildet revisjon. – Svært mange vil hevde at egen regi sikrer større uavhengighet enn alternativet som er å kjøpe revisjonstjenestene, mener daglig leder Ole Kristian Rogndalen i Norges kommunerevisorforbund. Verken ansatte eller tillits- Høyres gruppeleder Hilde Tekst: MONICA SCHANCHE 6 > Fagbladet 10/2010 Foto: Turid Weisser, SOS-barnebyer Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonHEL