til sykdom og uførhet Omorganisering i Tromsø • Omstrukturert til flat organisasjon i 2002. • Har 77 resultatenheter. Personalansvaret er delegert til hver enkelt enhetsleder. • De siste fire årene har Fagforbundet jobbet med ni utstøtingssaker i kommunen. Før 2004 var det ikke registrert noen. • Hovedverneombudet meldte kommunen til Arbeids- tilsynet i mars 2010. Fire leger gjorde det samme. De var bekymret for ansattes helse. • En av tidenes største tilsyn i Nord-Norge ble påbegynt. Tema: Utstøtt fra jobb De forteller om mobbing, trusler og ødelagte liv. Ansatte i Tromsø kommune føler seg rettsløse etter at kommunen ble omorganisert. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: MARIUS FISKUM Arbeidstilsynet har gransket kommunen i et halvt år. I slutten av september la de fram sin rapport. I den blir det gitt varsel om seks omfattende pålegg for å sikre de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Ni utstøtingssaker Tillitsvalgte i Tromsø mener problemene startet i 2002, da kommunen ble omstrukturert. Personalansvaret ble delegert ned til hver enkelt enhet. Rektorer, institusjonsledere og barnehageledere fikk frie tøyler på sine arbeidsplasser. For flere ansatte ble konsekvensen et mareritt. Fagforbundet Tromsø arbeider i dag med ni utstøtingssaker, der arbeids- takere har blitt mobbet og utstøtt fra jobbene sin. Fagbladet kjenner til ytterligere ti saker for medlemmer i andre forbund. Vi har møtt fem tidligere arbeidstakere i kommunen. De forteller om systematisk mobbing, trusler, ukulturer og en kommuneledelse som ikke kunne eller ville ta tak i arbeidskonfliktene. De er i dag langtids- sykmeldte, på attføring eller uføretrygdet. De sliter med å få lagt opplevelsene bak seg. – Livsfarlig arbeidsplass – Slik det utviklet seg etter omstrukturering i Tromsø, har det blitt livsfarlig å havne i konflikt med enkelte ledere. De ansatte har ikke lenger trygghet, sier Bjørn Willumsen, leder for Fagforbundet i Tromsø kommune. Willumsen har vært tillitsvalgt i 30 år. Han registrerte sin første utstøtingssak i 2004. I dag jobber han med ni utstøtingssaker. Samtlige er sterke historier, som alle ender med at den ansatte er presset bort fra arbeidsplassen. – Vi hadde ikke én eneste sak av en slik karakter i gamle dager. Nå jobber vi nesten daglig med dette. – De fleste arbeidsplasser i Tromsø har et godt arbeidsmiljø. Det er noen enheter som ikke har fungert, der konflikter har oppstått. Samtidig ignorerer sentralledelsen den ansattes situasjon i konfliktene, sier Willumsen. Bryter sammen Historiene ansatte har fortalt på kontoret til Willumsen de siste åra, er sterke. Mobbing, trusler og utstøting går ikke bare ut over den ansatte, men også familiene.    > Fagbladet 10/2010 > 9 fbaargang2010 fbseksjonHEL