TRAGEDIER: Leder for Fagforbundet Tromsø, Bjørn Willumsen, og hovedvernombud Håvard Sandberg er bekymret for ofrene for et sviktende arbeidsmiljø. I mars anmeldte Sandberg kommunen til Arbeidstilsynet. Fire leger fulgte opp. De var bekymret for ansattes helse. Tema: Utstøtt fra jobb Varslede pålegg • Gjennomgå rutiner for HMS-handlingsplaner (helse, miljø og sikkerhet). Forbedre dem. • Lage tidfestede handlingsplaner for enhetene Arbeidstilsynet har gransket. • Gjennomgå og forbedre rutiner for avviksbehandling. • Kartlegge behovet for HMS-opplæring blant ledere og arbeidstakere. • Informere arbeidstakere og ledere på alle nivåer om kommunens rutiner for konflikthåndtering. • Rutiner for intern rapportering implementeres i alle enheter og alle nivåer. • Den komplette rapporten fra Arbeidstilsynet kan leses på www.fagbladet.no. seg helberget gjennom sex-ryktene, men rykteflommen fortsatte. I løpet av en måned var en rekke alvorlige beskyldninger framsatt mot verneombudet. – Enhetslederen satte fram anklager om seksualisert atferd mot kvinnelige kolleger og barn i et møte med ca. 15 deltakere fra arbeidsgiver, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, opplyser Bjørn Willumsen. Alle forsøk på å få rådmannen til å ta tak i de alvorlige ryktene, strandet. Assistenten ble sykmeldt, avdelingslederen likeså. De kom aldri tilbake i sine stillinger. – Rydd opp – Det hjelper ingenting med medfølelse. Denne saken er ikke ferdig før det er ryddet opp, sier den tidligere avdelingslederen. Enheten har et tjuetalls ansatte, men hele ni utstøtingssaker. Sykefraværet ved arbeidsplassen er blant det høyeste i Tromsø, som allerede ligger på landstoppen med over 14 prosent fravær. Den er en av seks enheter som Arbeidstilsynet har gjennomgått. Skulle kjøpes til taushet Først tilbød kommunen henne 25.000 kroner. Det steg kjapt til 100.000, deretter 300.000 kroner. I oktober er Ddet berammet rettssak. en tidligere sykepleieren ved psykiatrisk hjemmetjeneste har avvist forsøkene på forlik og kjøp av taushet. – Dette dreier seg ikke bare om kroner og øre, sier hun. – Det dreier seg om rettferdighet. Om å få belyst saken. Mitt krav vil være det reelle tapet av arbeidsinntekt. Hennes sak er en av seks pågående utstøtingssaker ved institusjonen der hun jobbet. Flere av historiene flettes inn i hverandre. Verneombud er presset ut av sine stillinger. TIL RETTEN: Hun var sykepleier. I dag er hun kraftig deprimert og uten jobb. I oktober er det berammet rettssak mot kommunen. Fjernet navn Sykepleieren falt i unåde hos sin avdelingsleder sommeren 2005. Hun nektet å reise alene hjem til en bruker som var kjent for voldelig atferd, og der instruksen tilsa at det skulle være to. Da begynte konflikten. Konflikten eskalerte da hun og en kollega varslet om slurv ved utdeling av    > Fagbladet 10/2010 > 11 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2010 fbseksjonHEL