I tillegg til kompetent og medmenneskelig personell, kreves et samfunn fritt for diskriminering av eldre.ª Side 46 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial STEMNING: Latteren sitter løst når Solveig Høgseth og Annie Skiseng Pedersen møtes rundt bordet. ˇ€‹ Trener uansett alder Elin Simonsen og hennes kolleger i Trondheim kommune har vist at fall kan forebygges ved fysisk aktivitet. Side 30 ˇ€‹ Lærer av brukerne Rusteamet i Røros sier hjelperne må gi rom for brukernes kompetanse. De er overbevist om at hjelpen blir mest effektiv hvis hjelperne har respekt for brukernes innsikt. Side 38 ˇ€‹ Sikkert nok? Professor Karina Aase mener det ikke er tatt nok hensyn til pasientsikkerheten i samhandlingsreformen. Side 44 Fra gråt til gode historier Når gode minner vekkes, kan sorgen over alt som gikk tapt, blekne. Pasienten slutter å gråte og begynner å fortelle. Erindringsarbeid ligger i bunnen for all miljøterapeutisk innsats på Abildsø. Side 34 Fagbladet 10/2010 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonHEL