Helse og sosial SELVHJELP: Inger Johanne Solend (nærmest kamera), Sissel Solland og Marie Hofsløkken har alle fått en whiplash-skade. Nå har de startet et selvhjelpsprosjekt. Selvhjelp for nakkeskadde Nakkeskadde opplever ofte å ikke bli trodd når de forteller om kroniske lidelser og plager. Vernepleier Inger Johanne Solend har utviklet et veiledningshefte og et selvhjelpskurs for. – Whiplash vises vanligvis ikke på røntgen og ofte ikke på MR, og er derfor vanskelig å diagnostisere, sier Inger Johanne Solend, vernepleier som selv har fått nakkeskade etter en trafikkulykke. Trenger informasjon Inger Johanne Solend har utviklet et selvhjelpskurs og et veiledningshefte med arbeidstittelen Veien til et bedre liv – hjelp til selvhjelp for nakke- skadde. Hun har også inngått et samarbeid med Trafikk- og Ulykkesskaddes Landsforbund (Tulf). En prosjektgruppe sprer informasjon og gir veiledning til helsepersonell, skadde og pårørende. – Behandling er bare en liten del av det som trengs etter en skade, mener Solend. Målet med prosjektet er først og fremst å gi hjelp til selvhjelp for nakkeskadde. Hun selv og andre i prosjektgruppa holder derfor foredrag og kurs for helsepersonell og andre i hjelpeapparatet, samt selvhjelpskurs for skadde. Ønsker samarbeid Vernepleieren håper å utvikle dialog og samarbeid med ulike faggrupper i helsevesenet, Navansatte, forsikringsselskaper og advokater. – Bedre diagnostisering er viktig, fordi en diagnose som oftest er en forutsetning for å få tilbud om riktig behandling og rehabilitering. I prosjektet vårt er det likevel rehabiliteringen som er viktigst, og da først og fremst hjelp til selvhjelp, sier Solend. Heftet bygger på hennes egne erfaringer som skadet, og utdannelsen og erfaringen som vernepleier og naturterapeut. Les mer på nettsiden til Trafikk- og Ulykkesskaddes Landsforbund: www.tulf.no Tekst og foto: MARTE KJØRSTAD HIPP, HIPP HURRA: – Finn deg en hjemmehjelper og gjør noe morsomt med ham eller henne, oppfordrer Signe Hananger. En hyllest til hjemmehjelperne Hjemmehjelperne har fått sin dag. De skal merke at 4. november er deres dag. For to år siden innførte Fagforbundet Hjemmehjelpernes dag. Dagen som ble valgt, 4. november, skal brukes til å gi hjemmehjelperne litt ekstra. Alle som kjenner en hjemmehjelper, oppfordres til kaffe- og kakeservering – minst. – Dette er en yrkesgruppe som selv gir og gir. Da er det flott at vi som forbund, venner og kolleger bruker en dag i året til å vise at vi verdsetter innsatsen deres, sier Kjellfrid T. Blakstad, leder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS). – Alle fagforeninger oppfordres til å dele ut gratis håndbøker til sine hjemmehjelpere i forbindelse med denne dagen, sier Signe Hananger, administrativ leder i SHS. Sammen med dette nummeret av Fagbladet får alle medlemmer i seksjonen et temahefte om verdighet blant eldre. En del av innholdet er rettet mot hjemmehjelperne. Det er også artikkelen om hjemmetjenestene i Fredericia på side 14 og 15 i dette nummeret av Fagbladet. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL