Ivaretar lærlingene Molde kommune holder to dagers kurs for lærlinger og veilederne  en helt nødvendig investering. I rosenes, jazzens og Bjørnsonfestivalens by har bystyret bestemt at det skal satses på lærlinger.  Hvem leder kommunen? spør innleder utover salen til lærlingene og veilederne. Etter litt mumling kommer det svar om både bystyre og rådmannen. I salen sitter de heldige første- og andreårs lærlinger som Rådgiver Kristin ålmo ved opplæringskontoret i Molde. har fått praksisplass i kommunen.  Vi har kjempet for å øke antall plasser og oppfølging av lærlingene. For et par år siden fortalte et par av lærlingene om sin læretid. Det var rørende å se hvordan 17-åringene hadde utviklet seg, og politikerne har skjønt at vi må ta vare på ungdommen. Kommunen trenger kvalifiserte arbeidstakere, forteller Anne Mari Mordal som er leder av Fagforbundet i Molde. Nytt og nyttig Det er personalavdelingen og Fagforbundet som har dratt i gang prosjektet, og det er rådgiver Kristin ålmo fra opplæringskontoret som har ansvaret for kurset. Der gjennomgås lærlingboka, personalreglement, veilederrollen, kommunens oppbygging og tillitsvalgtes rolle.  Det er en god investering i framtidas ansatte, mener ålmo. NY VEILEDER: Lærling Geir Inge Einseth og veileder Unni Furland har begge nytte av kurset. Fagutdanning på sykehjemmet Praksis i bolig Molde kommune har hatt en egen rekrutteringspatrulje for å få flere søkere til helsefaget. De fire helsefaglærlingene som fortalte om faget sitt, har tydeligvis vært overbevisende. Resultatet er oppsiktsvekkende. Økningen er på 70 prosent i år. Lærling Geir Inge Einseth trives med Unni Furland som veileder i Seljmani er blitt bedre i norsk og tryggere i jobben. Daglig leder Stian Undbekken håper fagutdanning ved sykehjemmet og samarbeidet med bofellesskapet der han har praksisplass. Furland måtte ta jobben som veileder på sparket, og er glad for kurset.  Det er godt å få hjelp til å knytte praktiske arbeidsoppgaver til kompetansemålene i læreplanen. Planen er dessuten blitt bedre i forhold til oppgaver og mål for praksis i boliger. Tekst og foto: TITTI BRUN Opus Lillehammer og Nav blir en permanent ordning. Han understreker at de ufaglærte er en ressurs for sykehjemmet. Tekst: ELI B. HESTENES Lillehammer sykehjem tilbyr sine assistenter undervisning over tre semestre. Første kull er snart halvveis i løpet. Halvparten av de ansatte ved Lillehammer sykehjem er ufaglært. Det ville ledelsen gjøre noe med. Nå er første kull på 13 assistenter godt i gang med andre semester som elever i helsefag. Terskel Undervisningen foregår en gang i uka i sykehjemmets lokaler. Elevene arbeider delvis i grupper og delvis individuelt. De fleste syns første semester har vært lærerikt og spennende, men også krevende. Unni Kurland (56) forteller at første terskel var å våge å sette seg på skolebenken.  Men jeg visste det var mye jeg trengte å lære, og at jobben blir mer interessant når man har mer kunnskap, forteller hun.  Nå opplever jeg at jeg er blitt mer bevisst på blant annet brukermedvirkning, sier hun. Bedre i norsk En annen elev, Imrij e Seljmani (36), opprinnelig fra Albania, kviet seg på grunn av språkvansker.  Jeg gruet meg til å begynne med, for jeg syns ikke jeg behersker norsk godt nok. Men samtidig var dette en mulighet til å lære språket bedre. Fagbladet 10/2010 > 29 fbaargang2010 fbseksjonHEL