Øvelser som holder deg i form Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim har på bestilling fra Helsedirektoratet laget en brosjyre med informasjon og øvelser beregnet på mennesker over 65 år. Her er øvelser som skal styrke muskulaturen, øke balanseevnen og bevegeligheten. Heftet har bestillingsnummer IS-1732 og kan bestilles fra www.helsedirektoratet.no Les mer på www.eldretrening.net HYPPIG AKTIVITET: – Jeg har alltid vært aktiv, og jeg trener fremdeles ofte, sier Trygve Jacobsen. Han har trent seg bort fra alle ganghjelpemidler. Vi er derfor opptatt av å nå de eldre med begynnende funksjonssvikt, sier Simonsen og Marstrand. Observante hjelpere Fordi det er så viktig med tidlig kontakt og målrettede tiltak ved funksjonssvikt, har hjemmetjenesten en viktig rolle. – Vi ønsker at de som ser de eldre i deres eget hjemmemiljø, Tidlig kontakt De to terapeutene ved Enhet for ergoterapitjenester og Enhet for fysioterapitjenester i Østbyen bydel i Trondheim understreker at deres oppgave er å forebygge. De skal forebygge funksjonstap hos eldre og gamle. Dermed reduseres risikoen for sykdom, skader og økt hjelpebehov. – Jo tidligere vi kommer i kontakt med en person som begynner å få problemer med dagligdagse gjøremål, jo større mulighet har pasienten til å gjenerobre tapte ferdigheter. legger merke til endringer. Hvis de fanger opp funksjonstap med en gang, er det så mye lettere for oss å finne tiltak som hjelper. Simonsen og Marstrand mener helsearbeidere ikke gjør jobben sin hvis de oppdager funksjonssvikt hos brukerne og bare slår seg til ro med at det er noe som følger med alderen. MÅLRETTET AKTIVITET: – For å hindre fall hos eldre, er det mest effektivt å trene styrke, balanse og kondisjon, sier Elin Simonsen. undersøke vedkommende, understreker Simonsen og Marstrand. De sier fastlegen må kontaktes ved brå endring. Det kan for eksempel være en urinveisinfeksjon eller lungebetennelse som forårsaker formsvikten. En infeksjon som ikke blir oppdaget og behandlet, kan bli skjebnesvanger for en person som er svak fra før. Det kan gå ut over både motorikk og kognitiv funksjon. Ved endringer som ikke kommer plutselig, kan fysio- og ergoterapeut kontaktes for en vurdering. Trening først En av brannfaklene til Simonsen og Marstrand er at de aldri setter inn kompenserende tiltak før de har forsøkt med trening. Fysioterapeutene prøver i det lengste å    > Må lete etter svar – Det må alltid ringe en bjelle når vi møter økt behov for hjelp hos en bruker. Ser vi en som for eksempel ikke lenger kan dusje og kle på seg selv, må vi bruke tid på å finne ut hvorfor. – Og hvis ikke vi finner et svar, må andre Fagbladet 10/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonHEL