beste i Det livet Pleierne kjenner hva som er best i eget liv. Da vet de en del om hva som kan være godt for pasienten. Men individuelle behov kan ikke overføres til andre mennesker, så de må alltid prøve å lete seg fram til pasientens individuelle behov. Alt er erindringsarbeid De ansatte på Abildsø arbeider hele tida for at pasientene skal få varierte sanseopplevelser. Brødmaskinen er bare ett av mange miljøterapeutiske tiltak. De bruker også musikk det meste av døgnet, de har sansehage, og de har en månedlig velværedag. – I bunnen av alt ligger erindringsarbeid, sier Christina Johannessen. Hun og kollegene har erfart at når sansene blir stimulert, dukker minnene og de gode historiene opp både hos pleiere og pasienter, også hos dem som lider av en demenssykdom. Da glir samtalene lettere rundt bordet eller ute i hagen. Snuoperasjon Som fyrtårn for miljøterapi føler prosjektgruppa på Abildsø et ansvar både for å utvikle og etablere nye tiltak. De sier at de jobber for å holde trøkket på miljøterapi. Tidligere møtte de en viss motstand blant kolleger, men nå nærmer de seg enighet. – Det gjelder å snu det til slik at det ikke blir oppfattet som ekstraarbeid, sier Christina Johannessen. Hun får støtte av Marygrace    > Abildsø satser på kunnskap Abildsø bo- og rehabiliteringssenter har to avdelinger med sju grupper med til sammen 58 plasser. Et viktig mål i Demensplan 2015 er høyere kompetanse hos alle som arbeider med personer med demens. Alle ansatte på Abildsø har derfor fått tilbud om å følge Gerias opplæringsprogram i miljøbehandlingsmetodene individualisert bruk av musikk og av sansehage. De ansatte blir videre oppfordret til å ta Demensomsorgens ABC, utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Lov om pasientrettigheter, kapittel 4A, som omhandler bruk av tvang på personer uten samtykkekompetanse, er en viktig del av undervisningsopplegget. Siden alle ansatte bør ha kunnskap om pasientrettigheter, har prosjektgruppa holdt kurs om dette både på eget og mange andre sykehjem. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT uften av nybakt brød siver ut i gangen D gruppene på langtidsavdelingen spiser litt mer enn de gjorde før de fikk bakemaskinen. fra tidlig morgen. Hver dag pirres pasientenes appetitt på vei inn til frokost. De åtte pasientene på en av – Men det viktigste er at lukten og smaken av nybakt brød vekker minner og skaper gode samtaler, mener Christina Johannessen, prosjektmedarbeider i Demensfyrtårn ved Undervisningssykehjemmet i Oslo. FRA EGET LIV: – Vi drar fram det vi selv liker i livet og tar det med inn på sykehjemmet, sier Christina Johannessen. 34 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL