SMET-PROSJEKTET Abildsø bo- og rehabiliteringssenter er sammen med tre andre sykehjem i Oslo med i et Geriaprosjekt for å undersøke hva som skal til for å forankre metodene for miljøbehandling i det daglige arbeidet på sykehjemmene. SMET (sansehage, musikk, erindring og taktil berøring) er et prosjekt hvor målet er økt bruk av miljøbehandling i sykehjemmene. DESIGN FOR ALLE: Demensvennlig innredning passer alle. Ingen unødvendige gjenstander på bordet og tydelige kontraster mellom bord og dekketøy gir oversikt. – Slik styrkes følelsen av trygghet og selvstendighet for alle pasienter, sier aktivitør Annie Skiseng Pedersen, her sammen med Solveig Høgseth. Undervisningssykehjem Helsedirektoratet har opprettet fem hovedundervisningssykehjem (hoved-ush) og 14 satelittundervisningssykehjem slik at hvert fylke har ett undervisningssykehjem. Abildsø bo- og rehabiliteringssenter er hoved-ush i Helseregion Øst. Undervisningssykehjemmene skal være ressurssentre for de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. De samarbeider med universiteter og høgskoler om forskning og kompetanseutvikling. Abildsø bo- og rehabiliteringssenter samarbeider også med Geria, Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri, og Kirkens bymisjon Oslo for å utvikle og gjennomføre kurs for ansatte i eldreomsorgen i Oslo samt satelittsykehjemmene. Fagbladet 10/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonHEL