Miljøbehandling Et fellestrekk ved ulike former for miljøterapi og -behandling er at den er ikke-medikamentell. Når personalet bruker miljøterapeutiske metoder, arbeider de helhetlig slik at både kropp og sinn blir stimulert og bekreftet. Kommunikasjon er et viktig element i alle former for miljøterapi. Uansett metode er erindringsarbeid en viktig del; sanseopplevelser vekker minner. Bruk av musikk, erindring, berøring og sansehage er trolig mest utbredt innen miljøbehandlingen i forhold til personer med demens. Alle metoder egner seg også for andre pasienter. HOLDER TRØKKET OPPE: Prosjektgruppa for miljøterapi henter støtte, inspirasjon og kunnskap i forskning, arbeidet til musikkterapeut Audun Myskja og Geria-nettverket SMET. De registrerer velvære hos pasientene, men driver ikke forskning. Gruppa består av Christina Johannessen (bak t.v.), Annie Skisted Pedersen, Lisbeth Buraas Bergersen, Anne-Toril Aanderud-Larsen, Lydia Abraham (foran t.v.), Ronalyn Madariaga og Marygrace Butay Reiersen. > Reiersensomledereiprosjektgruppemeden aktivitør og åtte pleiere som arbeider for å øke bruken av miljøterapeutiske metoder. Stemning smitter Marygrace Reiersen mener hverdagen også blir bedre for de ansatte når de bruker miljøterapeutiske metoder systematisk. – Vi får en annen kontakt med pasientene, og det er godt å føle at vi gir noe, sier hun. Dessutenblirpasientersomerengsteligeog urolige, lettere å kommunisere med når de for eksempel hører musikk de liker. Og ikke minst når pleierne er rolige. For også pleierne blir påvirket av musikk og blomsterduft. – Stress smitter. Det samme gjør ro, sier hun. Derfor oppfordres pasienter som skal flytte inn på senteret til å ta med seg musikk de liker. Eller pårørende blir involvert og kommer med cd-spiller og cd-er som pasienten har et forhold til. – Miljøterapi gir mange sterke opplevelser, sier hun og forteller om episoder når pasienter har sluttet å gråte og i stedet begynt å fortelle. Og om pasienter som faller inn i en god stemning med yndlingsmusikken sin før morgenstellet. Dansende lett Musikk skaper stemning og fellesskap. Da er veien kort til god kommunikasjon og bedre samarbeid mellom pleier og pasient. Sånn kan forflytning bli dansende lett. Pleierne ved Abildsø understreker at ikke bare pasienter med demens har nytte av musikk. Pasienter med Parkinsons sykdom og skader etter 36 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL