Lære – for å lære videre Unikt ettårig opplæringsprogram ved Verdighetsenteret – Omsorg for Gamle Bergen Røde Kors Sykehjem Kursledelse: Stein Husebø 8. kull har oppstart i januar 2011 Informasjon, program og påmelding: www.verdighetsenteret.no tlf. 55 39 77 41 4 samlinger á 3 dager i løpet av ett år Målgruppe: Tverrfaglig personale innenfor eldreomsorg Omfattende kursmateriale | Begrenset til 20 deltakere Forelesere med helt spesiell kompetanse Kursrekken gjennomføres i samarbeid med Fagforbundet KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 hjerneslag beveger seg lettere når de kan følge rytmer. Og ikke minst kan musikk dempe dødsangst og gjøre livets siste fase bedre. – Døende pasienter blir rolige når vi spiller musikk som passer deres sinnsstemning. Det er også godt for pårørende å se at pasienten har det godt ved livets slutt, sier Marygrace Reiersen. Demensfyrtårn Helsedirektoratet utpekte i 2007 tre av hoved-undervisningssykehjemmene til å være demensfyrtårn. Abildsø bo- og rehabiliteringssenter fikk da et særlig ansvar for å videreutvikle kunnskap om miljøterapi og -behandling i forhold til personer med demenssykdommer. Christina Johannessen er sykepleier, prosjektmedarbeider og koordinator for Demensfyrtårn for miljøterapi ved Undervisningssykehjemmet Abildsø bo- og rehabiliteringssenter. Songdalstunet (Songdal kommune i Vest-Agder) arbeider spesielt med pårørende, dagtilbud og bruk av individuell plan. Det tredje fyrtårnet, Kroken sykehjem i Tromsø, skal utvikle modeller for å øke kompetansen og bedre opplæringen blant de ansatte. Arbeidet med demensfyrtårnene startet i 2008. Prosjektperioden går til utgangen av 2011. Utgangspunktet for prosjektene er Demensplan 2015. Fagbladet 10/2010 > 37 fbaargang2010 fbseksjonHEL