PRAKSIS: Sykepleiere som stryker til fagprøven i ambulansefaget, får likevel autorisasjon som ambulansearbeider. Autorisasjon uten fagprøve Sykepleiere får autorisasjon som ambulansearbeider uten å ta fagprøven. Det er også eksempler på at de har fått autorisasjon selv om de har strøket til fagprøven. Tekst: KARIN E. SVENDSEN medisinsk sammenheng enn fagprøven for ambulansearbeider. – Lite betryggende Hans Martine Aase, leder for Fagforbundets fagggruppe for prehospitale tjenester, mener det er lite betryggende at autorisasjonskontoret gir autorisasjon på grunnlag av papirer og skriftlige uttalelser fra lokale stasjonsledere. – De vurder jo ikke den praktiske utøvelsen av yrket, påpeker han. Aase setter også spørsmålstegn ved rollefordelingen mellom prøvenemndene og autorisasjonskontoret. – Det er merkelig at autorisasjonskontoret ikke støtter sine avgjørelser på prøvenemndene. Dette er jo myndighetenes organ som er opprettet nettopp for å vurdere kandidatenes kompetanse i forhold til de krav som stilles i læreplanene. – Autorisasjonskontorets praksis er derfor ikke betryggende, sier Aase. >> Les mer på fagbladet.no Fagbladet 10/2010 > 41 Sykepleiere får autorisasjon som ambulansearbeidere uten å ha bestått fagprøven. Ifølge Per Johan Tøsse, leder for Prøvenemnda (PN) i ambulansefaget i Møre og Romsdal, kan de få autorisasjon selv om de stryker i den praktiske fagprøven. – Vi opplevde nylig at en kandidat trakk seg fra den praktiske prøven samme dag som en annen person i nærmiljøet fikk ikke-bestått, forteller Tøsse. Mer omfattende utdanning Grunnen var at kandidaten allerede hadde fått autorisasjon. Per Johan Tøsse mener det er uforsvarlig av autorisasjonskontoret å gi autorisasjon til sykepleiere uten krav om at de skal bestå fagprøven. Fungerende direktør i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), Jørgen Holmbo, opplyser at de gir autorisasjon i henhold til helsepersonelloven. – Er det forsvarlig at en sykepleier utøver ambulansefaget uten å ha bestått fagprøven for ambulansefag? – Autorisasjonskontoret kan bare vurdere de formelle kravene som er satt, eventuelt utøve skjønn når det gjelder å vurdere omfang av tilleggsutdanning og den praktiske tjenesten. Vi etterspør også tjenesteuttalelser. – Er det forsvarlig at sykepleiere som stryker til fagprøven, får autorisasjon som ambulansearbeider? – I den ene saken var vår vurdering at sykepleiereksamen er mer omfattende i Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonHEL