GOD STEMNING: Kokk Kate Fosse har alltid tid til å slå av en prat med brukerne på kulturkafeen Imente. Sammen med Tore Lie sprer hun godt humør. Selvtillit gjennom arbeid Gjennom tolv år var Kate Fosse fra Stavanger svært syk, med diagnosen posttraumatiske lidelser. – Tilliten jeg fikk her i Imente kulturkafé hjalp meg tilbake til livet, forteller hun. Tekst: BENTE LILL HENRIKSEN Foto: JAN INGE HAGA Det er sommer, og sola skinner. Kate Fosse står ved grillen utenfor lokalene til kulturkafeen Imente på Gausel i Stavanger. Det nærmer seg middagstid, og med vante hender legger hun marinerte koteletter på grillen. Fosse er kokk på kafeen, som er et lavterskeltilbud for psykisk syke. Gjestene kommer fra fjern og nær, opptil 30 personer i løpet av en dag. – Kafeen er et populært tilbud, slår hun smilende fast, mens hun kjapt snur kotelettene med en grillspade. Latteren sitter løst, og humøret hennes smitter over på både medhjelpere og kunder. Tilbake til livet – Jeg trodde aldri mer jeg skulle bli frisk. I tolv år klarte jeg ikke å arbeide, forteller Fosse. Humøret hennes var som en berg- og dalbane, med både oppturer og nedturer. For to år siden var hun med på å starte Imente kulturkafé som en del av Kulturaktiviteten, et fritidstilbud for psykisk syke i bydelen Hinna i Stavanger. Hovedtanken er å skape sosiale nettverk utenfor bofellesskapene. – Jeg kan takke jobben i kafeen for at jeg i dag er frisk og kan få meg lønnet arbeid. Den tilliten jeg er blitt vist av de ansatte her, har gjort meg trygg og har gitt meg selvtilliten tilbake, slår hun fast. Stort behov Fram til september 2008 hadde Kulturaktiviteten matservering bare i helgene, men de ansatte så et klart behov for en kafé også i ukedagene. – Vi vet at mange psykisk syke har et generelt dårlig kosthold, sier avdelingsleder Kjartan Mølstrevold i avdeling for psykisk helse i Hinna hjemmebaserte tjenester. Når menyene settes opp, legges det derfor vekt på sunne retter. De dagene det ikke er middagsservering, selges billige lunsjretter og salater. Arbeidstrening Imente har kanskje blitt spesielt viktig for brukerne som arbeider i kafeen. – Arbeidstrening er veldig viktig for mange mennesker med psykiske lidelser. Mange må presse seg selv for å klare å komme på jobb, men det er viktig å stille opp, selv på en dårlig dag, sier Kjartan Mølstrevold. Kafeen har rundt 15 ansatte, og på hvert skift er det én kommunalt ansatt og to til fire brukere på jobb. SUNN KOST: Kate Fosse passer på at gjestene Tore Lie – Alle har arbeidskontrakter og jobber turnus, fortsetter han. Det å ha et arbeid å gå til, det å føle seg nyttig og det å ha sosial omgang med andre, er viktige faktorer for å 42 > Fagbladet 10/2010 og Tora Jåtun har alt de trenger for å nyte måltidet. fbaargang2010 fbseksjonHEL