Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Thrine Skaga Juss Arvid Tønnesen Pensjon Magne Gundersen Bank og forsikring Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Mindre pensjonsutbetaling? SPØRSMÅL: Jeg begynte på jobb i 1987 som renholder i Karmøy kommune og jobbet 3 timer og 35 minutter fem dager i uken. I april 2008 fikk jeg uførepensjon etter å ha vært sykmeldt i ett år. Aktiv stilling var fremdeles 47,78 prosent (3 timer og 35 minutter), og jeg fikk utbetalt 9656 kroner i måneden pluss 616 kroner i måneden fra KLP. Jeg fylte 65 år i april 2010, og fikk beskjed at uførepensjonen opphører fra 1. mai 2010, og at jeg ville få alderspensjon på 6057 kroner i måneden fra KLP etter samordning. Men jeg har alltid blitt fortalt at alderspensjon er 67 år. Medlemstid i KLP er registrert med 18 år og 17 dager, Bankkort til barn SPØRSMÅL: Vi har tre barn, og nå blir den eldste tenåring. Han sier han vil ha bankkort, men det syns vi er litt tidlig. Når bør barn få sitt eget bankkort? Engstelig mor SVAR: Jeg syns det er fint å kunne gi tenåringer muligheten til å disponere for eksempel lommepenger med et bankkort. Bankkort er tryggere enn kontanter, det gir oversikt over hva pengene er brukt til og bidrar til å gjøre unge bevisst på sammenhengen mellom inntekter og utgifter. Dessuten er mens jeg vitterlig har jobbet i ca.23år. Kan det være rett at jeg skal gå så mye ned i utbetaling (4000 kr pr. måned) som det her er oppgitt? K.J.T. SVAR: Som renholder i en kommune har du hatt særaldersgrense 65 år. Dersom du ikke hadde blitt ufør, kunne du i henhold til tariffavtalen i KS fortsatt i arbeidet til fylte 67 år (siden du ikke har full opptjening i pensjonsordningen). Ved uførhet før oppnådd aldersgrense, får du godskrevet manglende medlemstid fram til aldersgrensen. kortet godkjent som legitimasjon i Norge. Min erfaring er at bankkort også gir en mulighet til litt økonomisk oppdragelse av barnet. Det er en anledning for deg I ditt tilfelle fram til fylte 65 år. Du skriver at du begynte i jobb i Karmøy kommune i 1987, og således skulle hatt 23 års medlemstid i KLP. Er du sikker på at du ble innmeldt i KLP i 1987? Med stillingsbrøk på 47,78 prosent skulle du vært innmeldt. Kravet til medlemskap var den gang 14 timer pr. uke. Du bør kontakte Karmøy kommune og få avklart hvorfor du i så fall ikke ble innmeldt, eller hvorfor medlemstiden ikke er i samsvar med arbeidsforholdets lengde. KLP har sikkert godskrevet din medlemstid fram til fylte 65 år da du ble innvilget uførepensjon i 2008. Arvid Tønnesen, Fagforbundets forhandlingsenhet som forelder å snakke litt om økonomi. Og det er verdifullt for den unge å kunne prøve og feile i liten skala. Tross alt kan det ikke gå verre enn at kontoen blir tom. De fleste banker har egne bankkort for ungdom fra fylte 13 år. Kontoen kan ikke overtrekkes, slik at det må være penger på kontoen for å kunne bruke kortet. Kortet kan heller ikke brukes til netthandel. Foreldrene disponerer kontoen, slik at dere vil ha god kontroll og oversikt. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen 24 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR