Kirke, kultur og oppvekst Kulturskole for alle Hvordan kan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter legges inn i tilknytning til skoledagen? Dette har Kulturskoleutvalget sett nærmere på, og rapporten er levert kunnskapsminister, Kristin Halvorsen. Utvalget har sett på mulighetene for et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO. De har også sett nærmere på kulturskoleaktivitetenes kvalitet, pris og tilgjengelighet. Et hovedmål for utvalgets arbeid har vært å synliggjøre ulike alternativer som bidrar til å sikre et forsterket, mer kulturelt og likeverdig kulturskoletilbud for flere barn til en rimelig pris, med god kvalitet og en effektiv utnyttelse av ressursene. Utvalgets hovedperspektiv er sterkere statlig budsjettstyring for kulturskolen er nødvendig.    IVR BEDRE TILBUD: Kulturskoletilbud må foregå i tilknytning til skoletida, og maksimumspris må innføres, mener Kulturskoleutvalget. Skolemiddag på Sunnmøre FORVENTNINGSFULLE: Barnehagebesøk på Teateret Vårt i Molde. LUX–lysoglyd – Næh, strømmen gikk, sier en pjokk i salen på Teateret Vårt i Molde. – Det er sånn på teater, svarer en jentestemme. Så begynner det. Bjørnsonfestivalen, som gikk av stabelen i månedskiftet august– september, inviterte byens barnehager til forestilling. Multikunstner Eldbjørg Raknes lager rytmiske lyder høyt og lavt, snakker uforståelige ord som likevel gir mening. Mens en videoinstallasjon av et fantasiunivers blafrer på storskjermen. Det tar tid før barna tør og skjønner at noen av lydene er sjektet, planen er å utvide til flere etter hvert. – Jeg er nysgjerrig på alt som rører seg av fore- stillinger, sier Rypdal. Hun legger vekt på at det må være forskjellig tilbud til barn over tre år og de aller minste. – De minste trenger ofte et tilbud i barnehagen, også av praktiske grunner. Mens de eldste har et mer utviklet språk- og deres egne. De er tatt opp underveis i forestillingen. Mot slutten kommer Fader Jakob i kanon ikke bare fra salen, men også fra høytalerne. Pilotprosjekt Før forestillingen traff Fagbladet Olla Rypdal i teaterfoajeen. Hun er prosjektProsjektkoordinator koordinator for    Olla Rypdal. pilotprosjektet med «kultursekk» i barnehagene i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foreløpig er ni kommuner med i pilotpro- begrepsapparat. Og dessuten trenger de ikke bleieskift og søvn, sier Rypdal og smiler. Tekst og foto: TITTI BRUN Det nye skoleåret starter med middag to dager i uka på Spjelkavik barneskole i Ålesund kommune. De 230 elevene på skolefritids- ordningen ved skolen har allerede fått sine første varme skolemåltid, skriver Sunnmørsposten. Det skal de få hver mandag og onsdag. Middagstilbudet er et pilotpro- sjekt i Ålesund kommune fram til jul, men mye tyder på at det vil bli videreført. Skolen har investert over 50.000 kroner i utstyr, så det er svært sannsynlig at de kommer til å fortsette, tror undervisningsinspektør Stig Johansen ved Spjelkavik barneskole. Maten leveres av kommunens sentralkjøkken.    IVR 28 > Fagbladet 10/2010 Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2010 fbseksjonKIR