Grønt flagg i flere barnehager I dag er halvparten av alle barnehager i Trondheim Grønt flaggsertifiserte. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mener morgendagens forbrukere skapes tidlig, og at det er viktig at små barn blir bevisste på hvor maten kommer fra. I dag er 91 barnehager og 35 skoler i Trondheim Grønt flaggsertifiserte. Det er et mål at den siste halvparten av byens barnehager oppnår Grønt flagg innen 2012. Eksempler på temaer som er knyttet til undervisning i miljøarbeid og bærekraftig utvikling er forbruk, avfall, energi, kildesortering, kompostering, sunt kosthold, økologisk mat og dyrking. Landbruks- og matministeren har besøkt Strindheim barnehage i Trondheim. Her fikk han oppleve barnehagens arbeid for Grønt flagg og hagebruk. I Strindheim barnehage inngår kompostering, grønnsakshage og bruk av egne rips og solbær som en del av læringen. Når barn får dyrke noe av maten selv, får de en bevissthet om hvor maten kommer fra. Dette er viktig med tanke på framtidas økende matbehov både nasjonalt og globalt.    IVR SUNT KOSTHOLD: Økologisk mat og kildesortering er blant det barna lærer i barnehagene i Trondheim. Ivaretar lærlingene Molde kommune holder to dagers kurs for lærlinger og veilederne – en helt nødvendig investering. I rosenes, jazzens og Bjørnsonfestivalens by har bystyret bestemt at det skal satses på lærlinger. – Hvem leder kommunen? spør innleder utover salen til lærlingene og veilederne. Etter litt mumling kommer det svar om både bystyre og rådmannen. I salen sitter de heldige første- og andreårs lærlinger som har fått praksisplass. – Vi har kjempet for å øke antall plasser og oppfølging av lærlingene. For et par år siden fortalte et par av lærlingene om sin læretid. Det var rørende å se hvordan 17-åringene hadde utviklet seg, og politikerne har skjønt at vi må ta vare på ungdommen. Kommunen trenger kvalifiserte arbeidstakere, forteller Anne Mari Mordal som er leder av Fagforbundet i Molde. Nytt og nyttig Det er personalavdelingen og Fagforbundet som har dratt i gang prosjektet, og det er rådgiver Kristin Ålmo fra opplæringskontoret som har ansvaret for kurset. Der gjennomgås lærlingboka, personalreglement, veilederrollen, kommunens oppbygging og tillitsvalgtes rolle. – Det er en god investering i framtidas ansatte, mener kursansvarlig Ålmo. ETTERTRAKTET: Lærling Ida Silseth Bjordal trives godt i veileder Karina Blø Nygårds barnehage. Barne- og ungdomsfaget På arbeidsplassene er det rift om lærlingene. – Vi ønsket og trenger to lærlinger, men har dessverre bare fått én, sier veileder Karina Blø Nygård. Hun er storfornøyd med sin lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget, Ida Silseth Bjordal. – Lærlingene skjerper oss, de spør og ser måten vi arbeider på med friske øyne, og det er sunt, mener Nygård. Tekst og foto: TITTI BRUN Fagbladet 10/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR