Gir tenning på friluftsliv Totalt 342 unge fra flerkulturelle miljøer var i fjor med på langtur med hagle og fiskestang, arrangert av Wild X. Suksessen fortsetter i år. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: ERIK M. SUNDT WILD X • Flerkulturelt friluftstiltak i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund. • Startet i 2006. • Målgruppe: Ungdom som lever i et flerkulturelt miljø, og som i utgangspunktet har liten eller ingen kontakt med organisert friluftsliv. • Finansiering: Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet og enkelte mindre bidragsytere. • 2009: 40 større og mindre turer med opptil 35 deltakere, totalt 342 turdeltakere. Det er mandag kveld i slutten av august. Ned trappa til utestedet Revolver i Oslo siger en jevn strøm ungdommer i alderen sytten til noenogtjue år. De representerer et lite tverrsnitt av det flerkulturelle Norge. Kompisene Bauma Justin Balingene (20) og Abdi Said (20) fra Kongo går i samme klasse på Høgskolen i Oslo og skal bli ingeniører. Amar Ashraf (19) har pakistansk bak- grunn og er lærling i reiselivsfag. Andre har bakgrunn fra Balkan eller fra Øst-Asia. Noen har etnisk norsk bakgrunn. En ting har de 20 ungdommene til felles: De har bestemt seg for å ta jegerprøven. Verdens største flått – Dette kurset gjør ingen til jeger, men åpner døra til å dra på jakt, sier kursleder og prosjektleder for Wild X, Tor Bach. Det hele begynte i 2005–2006, da han jobbet med tiltak for unge asylsøkere og andre med innvandrerbakgrunn ved Antirasistisk Senter i Oslo. Sammen med en gjeng ungdommer var han på Tromøya. – Vi hadde advart dem mot flått. Så en kveld kom tre av de tøffeste gutta inn til 32 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR