VEILEDNING FOR JENTER: Rukaia Khairy og Penny Kembba fra Sisterhood of Oslo samlet noen av deltakerne på Landskonferansen for ungdomsarbeidere i en ring for å høre om jentegrupper og jenteproblematikk i ulike ungdomsklubber. Framtidas klubb Jentegjenger og kriminalitetsforebygging, digitale verktøy og drop out-problemer. Tilbudene var mange på årets Landskonferanse for ungdomsarbeidere. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL Andre kommuner arrangerer Bli tøffkurs for jenter for at de skal bli flinkere til å ta ordet. Tønsberg har arrangert jentenes måned, der guttene fikk utlevert et gentlemankort hver gang de oppførte seg som det. Den med flest kort fikk et gavekort på 500 kroner. På tvers Karianne Berg, SLT-koordinator i Hole og Ringerike kommuner, innledet om samarbeid på tvers av etatene i kommunene. SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Berg analyserer lokal kriminalitet ved blant annet å samle kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår for å finne mulige lokale årsaker. – Ungdomsklubbene er representert i ungdomsråd, fagteam og ungdomshelseteam og samarbeider med barnevernstjenesten. Men vi kan bli mye flinkere til å Framtidas klubb var temaet for konferansen som Fagforbundet og Ungdom & Fritid arrangerte i Tønsberg i slutten av september. Tatt på alvor – Vi som jobber i ungdomsklubber er sjelden på seminar, og vi savner å snakke med andre for å få gode tips, sier Solvår Oppegård, klubbleder på Hamar og medlem av Faggruppe Ungdom i Fagforbundet. Men nå har hun fått påfyll. Spesielt da rådgiver Erlend Holthe Olsen fra Trondheim kommune ledet en meningsutveksling om framtidas klubb. – Her fikk jeg virkelig ideer å ta med hjem. Nå vil jeg sørge for god omtale av ungdomsklubben vår i mediene og i lokalmiljøet, forteller Oppegård. Gentlemen vinner Penny Kembba og Rukaia Khairy fra Sisterhood of Oslo fortalte i et av landskonferansens mange parallellseminar om sin metodikk for å sette i gang jenteprosjekter. Høsten 2005 fikk Bydel Frogner i Oslo midler for å sette i gang et jenteprosjekt etter at en voldelig jentegjeng hadde preget gatebildet. I samarbeid med Blå Kors ungdom startet bydelen prosjektet Sisterhood of Oslo. Khairy og Kembba samlet seminardeltakerne hvor alle fortalte om sin erfaringer og behov for egne jentegrupper. I Fredrikstad var det    involvere ungdomsklubbene, blant annet i voldelige jentegrupper som hang i kjøpe-    saker hvor taushetsplikten er sentral, forsentra. Etter veiledning fra Sisterhood,    teller Karianne Berg. etablerte de jentegruppe. Karianne Berg, SLTkoordinator. 34 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR