Illustrasjonsfoto: colourbox.com som hjelpepleier, sosionom, barnevernspedagog, terapeut eller lærer. I tillegg har vi valgt å se kursledernes egne erfaringer som en ressurs, forutsatt at de har fått bearbeidet noe av sin egen barndom og vonde opplevelser før de tar fatt på oppgaven med å hjelpe andre. Gruppelederne arbeider på frivillig basis med kurs, helgesamlinger og informasjonsarbeid. Deres innsats er uvurderlig. Til sammen har vi skolert 29 gruppeledere siden 2004, i Trondheim, Stavanger, Østfold, Lørenskog, Bodø og Oslo. Skoleringen tar utgangspunkt i Regnbueprogrammets opplegg for pedagogiske støttegrupper for barn av rusmisbrukere. Det er en utfordring å få tak i barn og unge til gruppene. Dette betyr ikke at barna ikke er der. Det skyldes heller barnas lojalitet til foreldrene, og skam og frykt for at andre skal få greie på hvordan situasjonen er hjemme. En annen grunn kan være manglende kunnskap om at det faktisk fins hjelp å få. Etableringen av nettstedet www.barnogunge.no har hatt en avgjørende betydning for at vi har nådd fram. Her våger barna å ta kontakt. De får kunnskap om problemet og møter andre som er i liknende situasjon. Vi ser også at dette motiverer dem til å delta på kurs og i grupper. Fortsatt mangler det informasjon i samfunnet om denne problematikken. Det offentlige har en stor oppgave når det gjelder å nå barn av rusmisbrukere som er til behandling. Vi for vår del ønsker å gi et viktig bidrag til dem som har foreldre som ikke vil ha behandling. Vi ønsker å samarbeide med dem som har daglig kontakt med barn og unge, som helsepersonell og lærere. Vi vil prioritere å formidle kunnskap og informasjon for å øke oppmerksomheten rundt denne problematikken i ulike faggrupper, samt å bidra til at flere barn og unge får kjennskap til at det fins et tilbud til dem. Fagbladet 10/2010 > 37 fbaargang2010 fbseksjonKIR