Seksjonsleder Regler i barnehagesektoren Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst, representerer Fagforbundet i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på regelverket og styring av barnehagesektoren. Konstituert fylkesmann i Hedmark, Sylvia Bru- Vil du være med? Seksjon kirke, kultur og oppvekst vil ha flere medlemmer med i sine faglige yrkesgrupper for ansatte blant annet innen barnehage, kultur og ungdom. Gruppenes oppgave er å gi råd Bemanningen i SFO Seksjon kirke kultur og oppvekst ønsker tilbakemelding på følgende spørsmål: Bør det være nasjonale rammer for bemanningen i SFO? Hvor mange barn bør det være per ansatt? Hvilke kvalifikasjonskrav bør Manifest mot mobbing I dag er det for mange barn og unge som opplever mobbing. Barnehage, skole, SFO og fritidsmiljø skal være trygge arenaer, og dette har de voksne ansvaret for. Gjennom Manifest mot mobbing forplikter Regjeringen, KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Foreldreutvalget for grunnopplæring seg til å arbeide for at alle Signe slutter Rådgiver Signe Solhaug i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) går over i pensjonistenes rekker. Signe ble utlånt til Norsk Kommuneforbund fra Akershus fylkeskommune i mars 1991 for å arbeide med helse- og miljøfag. Et stad, skal lede utvalget. Utvalget skal gjennomgå og vurdere behovet for endringer i lovverket og sikre at regelverket er tilpasset framtidas barnehagesektor. Innstillingen skal leveres innen 1. oktober neste år.    IVR til seksjonsstyret i ulike saker. I tillegg kan gruppen komme med innspill om faglige utfordringer. Er du interessert, kan du ta kontakt med bjorn.christiansen@ fagforbundet.no IVR man stille til de som jobber der? Kan endring av bemanningsnormen gi flere heltidsstillinger? Er det andre problemstillinger om bemanningsnormen Fagforbundet bør se nærmere på?    IVR barn i alderen 0–18 år skal ha et godt og inkluderende oppvekstmiljø. Fagforbundet har tatt særlig ansvar for tiltak som bidrar til at ansatte i barnehage, SFO og skole har kompetanse i og planer for arbeidet mot mobbing, og at de deltar i diskusjoner om yrkesetiske problemstillinger som tydeliggjør dette ansvaret.    IVR drøyt år senere ble hun fast ansatt som forbundssekretær i arbeidslivsavdelingen, og siden sammenslåingen av Kommuneforbundet og Helse- og sosialforbundet har hun vært rådgiver i SKKO.    IVR Ja til et fargerikt fellesskap Kampanjen «Ja til et fargerikt fellesskap» var en kampanje mot fordommer og rasisme, og er for lengst historie. Når jeg nå tar utrykket fram igjen, er det i en helt annen sammenheng; barnehage. Fagforbundet er opptatt av kvaliteten i barnehagene. Det er 35 år siden vi fikk loven som definerer bemanning og kompetanse i barnehagene, og mye har skjedd siden da. Derfor er det fornuftig å diskutere kompetanse og kvalitet. Men det betyr ikke at vi vil ha noen av de som jobber i barnehagene ut. Vi vil ha nok folk i barnehagene, både førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og øvrig personale. Vi håper selvsagt at barne- og ungdomsarbeiderfaget blir en suksess og at riktig mange ungdommer velger dette faget i årene som kommer. Jeg har uttalt mange ganger at det må legges bedre til rette for at de mange erfarne assistentene vi har i barnehagene må De mange erfarne assistentene vi har i barnehagene må få faglig påfyll, og alle må få mulighet til å ta fagbrev. få faglig påfyll, og alle må få mulighet til å ta fagbrev. På samme måte ønsker vi at mange velger å ta utdanning som førskolelærere. Det siste tiåret har vært preget av innsatsen for å sikre alle et barnehagetilbud. Nå har vi nådd dette målet, og tida er inne for å se nærmere på innholdet. Derfor har vi, sammen med Utdanningsforbundet, laget seks punkter for bedre kvalitet. I de seks punktene tar vi opp betydningen av å verdsette den ulike kompetansen de ulike yrkesgruppene har, og at forholdstallet mellom antall barn og ansatte må lovfestes. Grunnbemanningen må være minst fire ansatte per barnegruppe, der to av de ansatte skal være førskolelærer. Alle barnehager må ha en egen styrer, og alle kommuner må ha barnehagefaglig kompetanse i administrasjonen. Dessuten må vi få likeverdige lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for ansatte før utgangen av denne regjeringsperioden. Til slutt ber vi om et kompetanseløft for alle ansatte i barnehagen med en egen etter- og videreutdanningsstrategi, med bedre mulighet for å ta fagbrev og videreutdanning. METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR