Debatt • Burde TF se på andre årsaker enn ren egoisme som drivkraft for prisøkningen i fosterhjemsomsorgen – hva med tidligere underprising? Feilkildene blir for mange og for store når barnevernslederne kommer til orde med utsagn om hvilke tilbakemeldinger barnevernet har fått. Forskerne burde heller spørre fosterforeldre fra brutte plasseringer: Hvorfor måtte plasseringen avsluttes med den triste konsekvensen det er å flytte («omplassere») barn? På grunn av dårlig kildekritikk og smalt utvalg av informanter, ser det ut til at Telemarksforsking har latt seg bruke som talerør for en part i en organisatorisk konflikt (BUF vs. KS). Telemarksforsking har gått i den samme fella som mange fosterforeldre sitter i. Fosterforeldrenes problemer blir TFs problem når barnevernstjenesten er eneste premissleverandør for undersøkelsen. Gode fosterhjem med faglig støtte og kontinuerlig veiledning er en samfunnsøkonomisk gullgruve, både ut fra sammenligning med institusjonskostnader og med tanke på forebygging. • Er plasseringer i fosterhjem billigere eller dyrere enn institusjonsplasseringer? • Sparer barnevernet faktisk store penger på å bruke fosterhjem i omsorgovertakelser? • Hvor er tallene som viser hvor billig fosterhjemsomsorg er? Kommunene må ta ansvar for barna sine. Hvis finansieringsordningene virker mot sin hensikt, så får kommunene ta det opp med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og gjøre noe med det. Fosterforeldre i Fagforbundet er bekymret over at synsing og spekulasjoner fra barnevernsledere kan danne feilaktig grunnlag når viktige politiske beslutninger skal fattes og tariffavtaler skal inngås. Harald Berre, Elisabeth Strengen Gundersen, Monika Haanes Waagan Fosterforeldre organisert i Fagforbundet UTTALELSE Fra ord til handling Nok en gang bryter Israel internasjonale lover. Denne gangen gjennom angrepet på fredsskipene som var på vei til Gaza, som ble bordet i internasjonalt farvann, med fatale følger. Og det er ikke mer enn 1,5 år siden bombingen av Gaza, der ca. 1300 mennesker ble drept, de fleste sivile og deriblant mange barn. Gaza er under en hard blokade på tredje året, der 1,5 millioner mennesker verken får komme ut eller inn av området, og der mange varer ikke slipper inn fordi de er på Israels svarteliste. Både bombingen og blokaden er i strid med folkeretten. Utallige ganger er det vedtatt granskninger og uttalelser fra FN og andre internasjonale organer, som fordømmer Israels handlinger, og som ber Israel endre sin politikk overfor palestinerne. Akkurat like mange ganger har Israel gitt blaffen i disse vedtakene. Nå krever vi at det iverksettes tiltak for å legge press på Israel. Det eneste fredelige virkemidlet som ennå ikke er prøvd, er økonomiske sanksjoner. Vi ber Fagforbundet, LO og resten av fagbevegelsen om å gå i spissen for å jobbe for en økonomisk boikott av staten Israel. Bare slik kan Israel presses til reelle forhandlinger om en varig fredsløsning, der palestinerne også får sitt eget hjemland. Vedtatt på medlemsmøte i BSF – Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim MIDTØSTEN Israel igjen Det er igjen med stor sorg jeg leser om den forbitring mot mini-landet Israel som stadig formelig oser ut av Fagbladet. Etter at ca. seks millioner jøder ble gasset eller drept på annen måte, fikk de juridisk rett til å få tilbake sitt eget land som de i følge Bibelen aldri mer skal fordrives ut fra igjen. Israel er den eneste nasjonen på hele vår klode som ikke har lov og rett til å forsvare sine innbyggere. Hele verdenspressen reagerer da mot dem. Jødene er blitt forfulgt og tråkket på lenge før de bosatte seg i Israel. Vi som leser Bibelen, vet hvorfor, men de fleste sosialister mener og tror jo at Bibelen forlengst er ute av mote. En dag skal hvert kne måtte bøye seg for Israels Gud, og da tenker jeg vi blir noen små kryp. Siden dere har oppgitt e-postadressen til den israelske ambassaden, tenker jeg nå å sende dem masse støtte og oppmuntring. Oppfordrer mange flere til å gjøre det samme. Det skal gå godt for dem som velsigner Israel! Tragisk at dere gir rom for så mye politisk søppel. Vi er mange som reagerer, men svært få som orker å kjempe imot. Tekst: Randi Thuen SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Fagbladet 10/2010 > 55 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR