Får kompetansetillegg også LØNNSHOPP: Heidi Dalen Mosbakk (t.v.) og Susan Asphaug jumpet opp flere titusener i lønn denne våren. Under sitter hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Orkdal, Signe Solem, og renholdsleder Tove Bakk (t.h.). – Finn de gode eksemplene – Jobb med å finne de gode eksemplene der kompetanse har gitt uttelling, og sørg for å gjøre dem kjent slik at andre kan bruke dem i sine lokale forhandlinger, er oppfordringen fra lederen i Fagforbundets forhandlingsenhet, Ann-Mari Wold. Et godt eksempel er blant annet kjennelsen i likelønnsnemnda, der en SFO-leder i Fredrikstad fikk medhold i at det er i strid med likestillingsloven at hun tjente mindre enn sine mannlige kolleger i teknisk drift. Likelønn og lønnsmessig uttelling for kompetanse blir to viktige temaer i de lokale lønnsforhandlingene. Wold understreker at det er viktig å ha god kontakt med medlemmene i løpet av forhandlingene slik at det ikke skapes forventninger som er vanskelig å innfri. Det kan fort gjøre folk misfornøyde med resultatet. Hun sier også at fagpersoner i de fire seksjonene sannsynligvis kan bidra med nyttige argumenter når det gjelder betydningen av kompetanse, og at forhandlingsutvalgene derfor bør være bredt sammensatt. Vekting av kompetanse Ifølge Solem er det ikke alltid så lett lokalt å følge opp de føringene som kommer fra forbundet sentralt. – Etter min mening hadde det vært enklere hvis vi hadde et system for vekting av realkompetanse i forhold til formell kompetanse. Det hadde gitt oss et mer konkret utgangspunkt for de lokale forhandlingene, sier hovedtillitsvalgt og lokalleder Signe Solem. Fagforbundet Orkdal er uenig med arbeidsgiver når det gjelder kompetansetilleggene som ble avtalt lokalt i oppgjøret i 2008. Kommunen har tolket avtaleteksten i det sentrale oppgjøret slik at tilleggene ville blitt spist opp av de nye generelle tilleggene og minstelønnsgarantien. Samme problemstilling har dukket opp i mange kommuner i forkant av det lokale oppgjøret nå i høst, og derfor er den nå løftet opp på sentralt nivå. Fagforbundet og KS enige Nå er partene sentralt blitt enige om at kompetansetillegg gitt mellom 2008 og 2010 i sin helhet skal komme i tillegg til minstelønn og det generelle tillegget som ble avtalt i tariffoppgjøret. Tilleggene skal ikke belastes potten det skal forhandles om lokalt. – Dette har vi ment hele tiden, og når KS sentralt sier det samme, så skal vi bruke det for alt det er verd, sier Signe Solem, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Orkdal. Fagbladet 10/2010 > 59 fbaargang2010 fbseksjonKIR