Kontor og administrasjon Innhold 8    TEMA: Mobbet til sykdom og uførhet 14    Mer trening – mindre pleie 16    De valgte seg en ny start 20    PORTRETTET: Hjertegod kriger 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON Satser på lærlinger 28 Fagforbundet og personalavdelingen i Molde kommune har dratt i gang et opplæringsprosjekt for lærlinger og deres veiledere. En god investering for framtidas ansatte, mener de. 20 Bestselgende aktivist I Afrika får forfatter og aktivist Henning Mankell passe avstand til å skrive ut sine kriminelle historier, og passe nærhet til virkeligheten til å forbli politisk aktiv. Les portrettet om forfatteren bak politimannen Kurt Wallander. 40 46 54 FOTOREPORTASJEN: Vaskeri i det fri Palestinerne: Historie, folk og land Det store lønnshoppet FASTE SPALTER 4 Nytt 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Nav ved en skillevei? 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52    Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 56 Oss 58 Kryssord 59    Petit og Quiz 62    ETTER JOBB: Målrettet drømmer Når sjefen slår tilbake De har varslet om forhold de mente var uakseptable på arbeidsplassen. De har havnet i unåde og i nådeløs kamp mot arbeidsgiveren. Fagbladet har snakket med en rekke utstøtte fra arbeidslivet i Tromsø kommune og med hovedtillitsvalgt Bjørn Williumsen som står last og brast med de som har havnet i konflikt med arbeidsgiver. 30 Kreativ fagarbeider Til fagprøven har Mobin Yusuf laget introduksjonsbrosjyrer for nyansatte. Nå står hun på terskelen til arbeidslivet og ønsker å kombinere jobb med videre skolegang. 8 Personvern 32 Ansatte kurses i informasjonssikkerhet og personvern i Fredrikstad kommune. Å være personvernombud handler mye om å informere og bevisstgjøre ansatte, sier personvernombud Helena LeknesKilmork. Hva skjedde med Nesset? 16 Det var en gang en beryktet kommune, den het Nesset. Et sted der konfliktene sto i kø. I år har de mottatt to priser for godt arbeidsmiljø. Utfordringer for Nav 36 Fokusforfatter Venke Anny Nes tar opp utviklingen av Navkontorene fra stortingsvedtaket for fem år siden og fram til i dag. 2 > Fagbladet 10/2010 Foto: Monica Schanche ISSN 0809-9286 Foto: Per Tormod Nilsen Foto: Terje Aamodt Foto: Marius Fiskum fbaargang2010 fbseksjonKON