Vil ha slutt på ufrivillig deltid 50.000 av Fagforbundets medlemmer jobber ufrivillig deltid. Nå kan de håpe på bedre tider. På neste års statsbudsjett er det satt av 25 millioner kroner til innsats mot ufrivillig deltid.  Når så mange kvinner jobber ufrivillig deltid, er det et kjempestort problem, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. På Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter nikkes det rundt bordet. Opp mot 30 prosent av de ansatte her jobber deltid, og halvparten av disse vil gjerne jobbe mer. Nå kan de kanskje få ønskene sine innfridd. I 2011 har regjeringen bevilget 25 millioner kroner til prosjekter som skal gi kunnskap om problemene omkring ufrivillig deltid. Planen er at innsatsen skal trappes opp over tre år. Målet er at flere som ønsker å jobbe mer, også skal få anledning til det. Kjemper for fulltidsjobb De ansatte på Kantarellen er glade for at regjeringen nå tar tak i problemet. Fagforbundets plass- tillitsvalgt Unni Persson forteller at enkelte ansatte har kjempet i mange år for å få det til, men uten å få innfridd ønskene sine. Hjelpepleier Maria Dahl er en av dem som nå håper på bedre tider. Jeg har jobbet her i ti år, og hadde 50 prosent stilling i mange år, men har ønsket full tid. Nå har jeg fått 75 prosent, men fortsatt mangler de siste 25 prosentene, sier hun. Gjelder 50.000 Fagforbundsleder Jan Davidsen er glad regjeringen nå tar tak i problemet. Argumentene om at det ikke er mulig å gi alle ansatte fulltidsjobber hvis turnusen skal gå opp, kjøper han ikke. Han peker på at arbeidsplasser som sporveiene og brannvesenet i alle år har hatt ansatte i fulle stillinger  og det innenfor eksisterende lovverk. VEKK MED LIKESTILLINGSFELLA: Statsrådene Hanne Bjurstrøm og Audun Lysbakken og forbundsleder Jan Davidsen ble møtt av interesserte sykehjemsansatte da de presenterte regjeringens innsats mot ufrivillig deltid. Hvorfor skal det da være nødvendig å endre lov- og avtaleverk når kvinner skal jobbe full tid? spør Jan Davidsen. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Hovedlinjer i statsbudsjettet ˇ€‹ Helse " Helseforetakenes inntekter øker med en milliard kroner. " Opptrappingsplan for rusfeltet øker med 100 millioner. " Samhandlingsreformen følges opp med 580 millioner. " 222 millioner i investeringstilskudd til 2000 nye sykehjemsplasser. Budsjettet er et skritt i riktig retning. Det er gledelig at kommunenes muligheter til å utvikle nye tilbud er styrket, samtidig som sykehusbudsjettene ikke ble redusert.ª Mette Nord, nestleder i Fagforbundet ˇ€‹ Barnevern " 240 milliarder til å styrke det kommunale barnevernet. Med øremerkede midler til rådighet, håper vi at kommunene også husker oppfølgingen i fosterhjemmene.ª Harald Berre, talsmann for fosterforeldre som er organisert i Fagforbundet ˇ€‹ Samferdsel " 29,4 milliarder til samferdsel. " Rekordbevilgning på 11,5 milliarder til jernbane. " 100 millioner til bedre kollektivtransport. Det er beklagelig at det ikke fins noe i budsjettet som kan begrense eller stoppe skadelige anbudsordninger innenfor samferdsel.ª Stein Gulbrandsen, leder for Seksjon samferdsel og teknisk ˇ€‹ Utdanning " 175 millioner til Ny giv som skal minske frafall i videregående skole. " 2200 nye studieplasser. ˇ€‹ Pensjonister " Endringer i skattereglene gjør at pensjonister samlet får 1,35 milliarder i skattelette. " Skatteletten gjelder de med pensjon under 318.000. De med høyere pensjon vil få noe høyere skatt. Fagbladet 10/2010 > 5 fbaargang2010 fbseksjonKON