Kontor og administrasjon Ivaretar lærlingene Molde kommune holder to dagers kurs for lærlinger og veilederne – en helt nødvendig investering. I rosenes, jazzens og Bjørnsonfestivalens by har bystyret bestemt at det skal satses på lærlinger. – Hvem leder kommunen? spør innleder utover salen til lærlingene og veilederne. Etter litt mumling kommer det svar om både bystyre og rådmannen. I salen sitter de heldige første- og andreårs lærlinger som har fått praksisplass. – Vi har kjempet for å øke antall plasser og oppfølging av lærlingene. For et par år siden fortalte et par av lærlingene om sin læretid. Det var rørende å se hvordan 17-åringene hadde utviklet seg, og politikerne har skjønt at vi må ta vare på ungdommen. Kommunen trenger kvalifiserte arbeidstakere, forteller Anne Mari Mordal som er leder av Fagforbundet i Molde. Nytt og nyttig Det er personalavdelingen og Fagforbundet som har dratt i gang prosjektet, og det er rådgiver Kristin Ålmo fra opp- VARIERTE OPPGAVER: Lærling Øystein Rødal jobber med kommunens nettverk, pc-er og telefoner. læringskontoret som har ansvaret for kurset. Der gjennomgås lærlingboka, personalreglement, veilederrollen, kommunens oppbygging og tillitsvalgtes rolle. – Det er en god investering i framtidas ansatte, mener Ålmo. Rådgiver Kristin Ålmo ved opplæringskontoret i Molde. Ikt-lære Lærling Øystein Rødal går i lære i kommunens ikt-avdeling. Og han stortrives med varierte oppgaver. Også med de underlige spørsmålene ansatte kommer med når dataen ikke gjør som de vil. Men han har lært å holde tett og vil ikke referere noen av henvendelsene. Veileder Sven Thore Prytz skryter av sin lærling. – Han er nysgjerrig, lærevillig og behagelig. Vi ville helst hatt enda en lærling, en fra hvert årstrinn. Men selv om vi hadde ryddet plass på budsjettet, så fikk vi dessverre bare én. Tekst og foto: TITTI BRUN Ny tariffavtale for boligbyggelag Fagforbundet og Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (Samfo) er enige om ny tariffavtale. Minstelønnssatsene økes med 20.000 kroner. Partene er enige om et generelt tillegg på 2,1 prosent, likevel minst 7100 kroner til alle. Det er på linje med det generelle tillegget i kommuneoppgjøret tidligere i år. De sentrale tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2010. Gruppelivsordningen er sikret, og retten til å beholde lønns- og arbeidsvilkår ved omorganisering blir ført videre. Oppgjøret omfatter om lag 450 Fagforbundsmedlemmer i blant annet kontor- og vaktmestertjeneste i samvirkeforetak. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger i Samfoområdet.    MoS Riksrevisor Jørgen Kosmo Varsku om arkivtap Riksrevisjonen advarer mot at det er risiko for store dokumentasjonstap i kommunal sektor. Kommunene og fylkeskommunene har store utfordringer for å sikre bevaringsverdig dokumentasjon og for å gjøre den til- gjengelig. Svakheter ved elektronisk og papirbaserte arkiv gir høy risiko for dokumentasjonstap av stor rettslig, forvaltningsmessig og historisk betydning, går det fram av en rapport som Riksrevisjonen har overlevert Stortinget. – Uerstattelig materiale har gått tapt og står i fare for å gå tapt, og det svekker innbyggernes rettssikkerhet. Det er behov for styrket oppfølging fra Kulturdepartementet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.    MoS 28 > Fagbladet 10/2010 Foto: Scanpix Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonKON