Veiviser i personvern Å være personvernombud på en arbeidsplass handler i stor grad om å bevisstgjøre ansatte om hvordan de kan sørge for at personlige spor forblir personlige. Tekst: LINE SCHEISTRØEN Foto: SISSEL M. RASMUSSEN/LO-Aktuelt 32 > Fagbladet 10/2010 Godt personvern handler også om å gi rett informasjon til rett person til rett tid, ifølge personvernombud Helena Leknes-Kilmork i Fredrikstad kommune. Ombudsfunksjonen er knyttet opp til HMS-arbeid og til et «nøytralt» område i kommunen; bedriftshelsetjenesten. Slik kan ombudet påpeke feil fbaargang2010 fbseksjonKON