Fra kaos til samarbeid Den nye rådmannen fikk med seg ansatte, ledere og politikere på samme lag. Nå er det ikke lenger konflikter som preger arbeidsforholdene i Nesset kommune. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: PER TORMOD NILSEN Rådmann Rigmor Brøste Kjersem endret en hel bedriftskultur etter at hun tiltrådte Nesset kommune i Møre og Romsdal. Mange spør seg om hvordan hun gjorde det? Hvordan kan en rådmann endre en kommune fra å være en beryktet pøbelkommune med kontinuerlige krangler, til å bli en mønsterkommune som sanker arbeidsmiljøpriser?  Det handler om å bry seg om sine medarbeidere, svarer Rigmor Brøste Kjersem.  Noen av mine rådmannskolleger er veldig opptatt av økonomi. Det er jeg også, men det er ikke der hovedfokus skal være. Alles innsats Et grundig arbeid med gjennomgripende tiltak for medvirkning, rettferdig og helhetlig arbeidsgiverpolitikk og kompetanseutvikling.ª Slik beskrives Nesset kommunes arbeid av KLP i deres begrunnelse for å gi kommunen arbeidsmiljøprisen. De fleste forklarer det med rådmann Rigmor Brøste Kjersems visjoner og ideer. Hun la fram et mål som skulle oppnås for hvert år. Brøste Kjersem forklarer:  Visjonene var et resultat av alle medarbeideres innsats. Mine visjoner da jeg tiltrådte, var summen av innspill fra hovedtillitsvalgte, enhetsledere og politikere. Deretter kommer noe av det viktigste: å få visjoner og mål forankra i kommunestyret.  Kommunestyret må være klar på sin rolle som øverste arbeidsgiver, sier Brøste Kjersem. FOKUS:  Har vi fokus på ansatte og arbeidsmiljø, så kommer resten av seg selv. Rådmann Rigmor Brøste Kjersem har lykkes i å gjøre Nesset kommune til en mønsterkommune med den oppskriften. Kommunestyret i Nesset har vedtatt at ansatte i kommunen skal trives på jobben. Skal eie prosjektene Når mål og visjoner er tilberedt i fellesskap, rettes fokus på partssamarbeid, dialog og informasjon.  Ansatte kan aldri få nok eierskap til sine prosjekter, mener Brøste Kjersem. Nesset har lagt stor vekt på faste rutiner for informasjonsflyt. Snuoperasjonen begynte med et ideseminar om hvordan de ansatte forventer at det skal være på arbeidsplassen. Dette ble senere fulgt opp med personalutviklingskurs der alle ansatte i kommunen deltok. I dag har Nesset årlige medarbeiderdager, årlige dialogmøter mellom politikere og enhetene, faste ledermøter hver måned og samarbeidsutvalg med månedlige møter. I tillegg besøker rådmann og personalsjef samtlige arbeidsplasser en gang i året.  Det er som med grønne planter. De må vannes kontinuerlig for å blomstre, sier Brøste Kjersem. ˇ€‹ˇ€‹ Les mer om hva Nesset kommune har fått til på side 16. Fagbladet 10/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonKON