Tema: Utstøtt fra jobb – Det er vondt å høre om barn som skriver selvmordsbrev, barn som får spisevegring. Barn som ikke takler at mor eller far går deprimert hjemme – utstøtt fra arbeidslivet. Prisen er for høy, både for den enkelte og for samfunnet, sier Willumsen. Grensen var nådd I mars fikk hovedverneombud i Tromsø, Håvard Sandberg, nok. Han meldte kommunen til Arbeidstilsynet. – Slik tonivå-modellen praktiseres i Tromsø, så er den helt klart i strid med arbeidsmiljøloven, sier Sandberg. Hans anmeldelse av kommunen ble fulgt opp av fire leger som varslet om fare for ansattes helse. Kommunalsjef Eva T. Olsen gikk straks ut i NRK og avviste at kommunen har arbeidsmiljøproblemer. – Ledere på alle nivåer har fokus på arbeidsmiljø, uttalte hun, og framholdt at de ikke så noe behov for granskning i regi av Arbeidstilsynet. Forbød kontakt med verneombudet trekke sine signaturer fra varslingsbrevet. – I ettertid kan vi flire. Vi skrev lapper til hverandre, av frykt for å bli sett sammen. Mens det sto på, var det ren galskap, sier han. Så startet rykteflommen. Sex-rykter Fagforbundet hadde bedt rådmannen om å gå inn i saken. Vantro fikk hovedtillitsvalgt følgende tilbakemelding fra kommunalsjefen i rådmannsstaben: – Vi kan ikke ta tak i denne saken så lenge det er et seksuelt forhold mellom avdelingslederen og verneombudet. – Hadde ikke våre familier vært både sterke og nære venner, kunne dette ha gått veldig galt. Familiene kunne blitt totalt ødelagt, sier de to i dag. – Det var grusomt å komme hjem og måtte fortelle mannen min hva slags rykte som var satt ut, sier hun. Rykteflom Familiene har vært nære venner gjennom mange år og har tillit til hverandre. De kom Verneombudet ble utsatt for en flom av ødeleggende rykter. Han hadde klaget sjefens lederstil inn for rådmannen. Fagbladet møter to personer som tidligere var kolleger på en arbeidsplass i Tromsø. De har begge vært langtidssykmeldt etter en beinhard arbeidskonflikt. De kom aldri tilbake i sine jobber. Han var nyvalgt verneombud ved arbeidsplassen, ble til slutt sykmeldt med magesår, sa opp stillingen og begynte å kjøre taxi. I dag går han på attføring og omskolering. Hun er tidligere avdelingsleder, og ble ansett å være alliert med verneombudet. Er i dag erklært 50 prosent varig ufør etter psykisk press i arbeidssituasjonen. Diagnose posttraumatisk stresslidelse og kronisk trøtthetssyndrom. Slo hardt tilbake I løpet av en måned i 2006 klappet arbeidslivet for de to sammen. Det var etter at han som nyvalgt verneombud klaget lederstilen til enhetslederen inn for rådmannen. To tredeler av arbeidsplassens ansatte undertegnet varslingsbrevet. Men ledelsen slo beinhardt tilbake. Om ukene som fulgte sier de to: – Hadde vi ikke hatt så sterke familier, ville alt raknet. Ansatte skal ha blitt truet med oppsigelse dersom de pratet med verneombudet. Underskrivere skal ha blitt presset til å 10 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM